TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

MESNEVİ

MESNEVİ

♦ Mesnevi, Divan edebiyatının her beyti kendi içinde kafiyeli (aa bb cc …) ve aruz ölçüsüyle yazılan nazım biçimidir.

♦ Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir, beyit sayısı sınırsızdır.

♦ Mesneviler, divan edebiyatının savaş, aşk, kahramanlık, şehir ve şehrin güzellikleri, din, tasavvuf, mizah gibi değişik konuları tahkiye etmeye (öyküleme) en uygun türüdür.

♦ Günümüzdeki roman ve öykünün yerini tutan mesnevilerde, serim, düğüm, çözüm düzenine dikkat edilmiştir.

♦ Anlatmaya bağlı diğer edebî metinler gibi mesnevilerin yapısı da tema, olay örgüsü, kişi, yer ve zaman öğelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

♦ Aynı şair tarafından kaleme alınmış beş mesneviye “hamse” adı verilmiştir. Türk edebiyatında hamse sahibi ilk sanatçı, Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî‘dir. Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemsettinzade Hamdullah Hamdi'dir. Anadolu sahasındaki diğer önemli hamse sahipleri Nevizâde Atâi, Taşlıcalı Yahya ve Nergisî'dir.

Anket
Kitap okumak, paragraf çözümünde ne kadar yararlıdır?
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
ANLATICI BAKIŞ AÇISI