TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILARI

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

 • Öz şiirin Türk edebiyatındaki en güçlü temsilcisi sayılır.
 • Şiirleri milli edebiyat akımına uymaz fakat makale ve konferanslarında bu akımı savunmuştur.
 • Neoklasizm akımının etkisinde kalmıştır. Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü şiirler oluşturmuştur. Çağdaş Batı şiiri ile eski Türk şiirinin birleşmesini sağlamıştır.

( NEOKLASİZM (Yeni Klasikçilik)

Fransız Devrimi sonrasında gelişti. Devrim, Yunan ve Roma şehir devletlerinde görülen demokrasiyi, uzun bir dönem sonrasında ancak bu yüzyılda Avrupa’ya taşıyabilmiştir. Bu durum antik çağlara ve klasizme ilgiyi doğurmuş ve yeniden yorumlama isteği yaratmıştır.
Önce Barok ve Rokoko akımlarına tepki olarak mimaride başladı, sonra diğer sanat dallarını etkiledi.  Klasik kültürün teni  tekniklerle anlatılması, sentezi düşüncesidir.  Biçim olarak klasizme bağlı  olmakla birlikte öz yönünden yeniliklere açık ürünler verilmiştir. Daha çok mimari ve resimde etkili olmuştur.
Türk edebiyatında neoklasizmin en güçlü temsilcisi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal'in şiirleri, biçim yönünden eski, öz yönünden yenidir.)

 • “Ok” şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiirle düzyazının birbirinden tamamen farklı olduğunu düşünür ve şiiri düzyazıdan uzaklaştırır.
 • Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır.
 • Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir.
 • “Türkçe, ağzımda annemin sütüdür.” diyen şair şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.
 • Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır.
 • Toplumsal konulara yer vermez, daha çok lirik şiirleriyle tanınır.
 • Epik şiirler de yazmıştır. (Mohaç Türküsü, Akıncı)
 • İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan şair “İstanbul Şairi” olarak tanınmıştır. Birçok şiirinde İstanbul semtlerinin adını şiirlerinin adı olarak kullanmıştır.
 • “Sessiz Gemi” adlı şiiri ünlüdür.

ESERLERİ:

 Şiir:

Kendi Gök Kubbemiz(Yeni nazım biçimleriyle ve sade bir Türkçeyle yazdığı şiirleri bulunur.),

Eski Şiirin Rüzgârıyla(Eski nazım biçimleriyle yazdığı şiirleri),
Rubailer ve Hayyam Şiirlerini Türkçe Söyleyiş,

Bitmemiş Şiirler

 Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar(İstiklal Savaşı ile ilgili yazıları), Edebiyata Dair(Sanat ve edebiyat yazıları), Tarih Musahabeleri

 Biyografi: Siyasi ve Edebi Portreler, Çocukluğum, Gençliğim ve Siyasi Hatıralarım

MEHMET AKİF ERSOY(1873-1936)

 • İstiklal Marşı’nı Safahat’a almamış, Türk ordusuna armağan etmiştir.
 • “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiş, şiirlerinde toplum yaşantısını tüm yönleriyle anlatmıştır.
 • Şiirlerinde, İstanbul’un yoksul semtlerini anlatır; yoksullara acıma duygusu vardır.
 • Cehalet, ahlaksızlık, fakirlik, taassup, inançsızlık… şiirlerindeki başlıca temalardır.
 • Şiirlerinde dinî lirizm vardır. Bunu kaynağı İslamiyet’tir.
 • Konuşma dilini bütün canlılığıyla yansıtmış, bazen de ağır bir dil kullanmıştır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
 • Divan edebiyatı nazım biçimlerini özellikle mesnevi nazım şeklini kullanmıştır.
 • Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • Lirik-epik özellikler gösteren şiirleriyle tanınır.(Çanakkale Şehitlerine, Bülbül, İstiklal Marşı)
 • Manzum hikaye türünde önemli eserleri vardır.( Seyfi Baba, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane)Bunlarda toplum yaşamını bütün canlılığıyla anlatır.
 • “Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

         İnan ki ne söylemişsem görüp de söylemişim.” dizeleri onun gerçekçiliğini yansıtır. Türk şiirine gerçek realizmi getirmiştir.

 • Tevfik Fikret ile din ve medeniyet konusunda tartışma yaşamıştır. Fikret’in “Haluk” karakterine karşı özlediği gençliği “Asım”da simgelemiştir.
 • İslamcılığı benimsemiş. Batıcılık ve Türkçülüğe karşıdır.
 • Sıratımüstakim ve Sebilürreşat dergilerinde şiirler, makaleler yayımlamıştır.

 ESERLERİ: Şiirlerini “Safahat” adlı eserinde toplamıştır. Bu eser yedi bölümden oluşur.

1. Safahat (1911) Meşrutiyet yılları

2. Süleymaniye Kürsüsünde(Osmanlı aydını ile halk arasındaki ilişki)

3. Halkın Sesleri (Her şiirin başında dönemin sosyal ve siyasi olaylarını yansıtan bir ayet bulunur.)

4. Fatih Kürsüsünde(1914) Yeni kuşaklara mücadele ruhu aşılamayı amaçlayan fikirler bulunur.

5. Hatıralar(Her şirin başında bir hadis bulunur. İslam birliği ülküsü vurgulanır.)

6. Asım (I. Dünya Savaşı’ndan tablolar yer alır. İdeal gençlik tipini ortaya koyar.

7. Gölgeler(Dini şiirler ve dörtlükler bulunur.

 KURTULUŞ SAVAŞINI KONU ALAN ROMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!!!


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ