TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

BEŞ HECECİLER

BEŞ HECECİLER

 • Milli Mücadele ve I. Dünya Savaşı yıllarında şiire aruzla başlamışlar.
 • Hece ölçüsüyle yazmaya özellikle Ziya Gökalp’in etkisiyle başlayan şairlerden oluşur.
 • “Hecenin Beş Şairi”  olarak anılırlar. Daha çok 11 ve 14’lü kalıpları kullanmışlardır.
 • Anadolu’yu, Anadolu insanını ve yurt güzelliklerini işlerler.
 • Şiirin Anadolu’ya açılmasını sağladılar.
 • Şiirde sade olmayı tercih ettiler.
 • Halk dili ve mahalli söyleyişleri kullandılar.
 • Şiirleri daha çok romantik özellik taşır.
 • Halk şiirinden etkilenmekle birlikte serbest müstezatı kullandılar, yeni biçim arayışları içinde oldular.
 • Gerçekçi olmak isterken savaşın da etkisiyle duyarlılık adına gerçekliği yitirdiler.
 • Şiirleri milli romantik özellikler taşır.
 • Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesini işlediler.

 

(HEYOF) H- Halit Fahri Ozansoy

               E-  Enis Behiç Koryürek

               Y-  Yusuf Ziya Ortaç

               O- Orhan Seyfi Orhon

               F- Faruk Nafiz Çamlıbel


FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

 • Beş hececilerin en önemli şairidir.
 • Şiire I.Dünya Savaşı yıllarında aruzla başlamıştır.
 • Akbaba dergisinde “ÇAMDEVİREN” ve “DELİ OZAN” takma adlarıyla mizahi şiirler de yazmıştır.
 • İlk şiirlerinde aşk temasını daha sonra Anadolu, milli tarih, memleket sevgisi temalarını işlemiştir.
 • Halk edebiyatı geleneğinden yararlanır, folkloru da kullanır.
 • 1922’de Kayseri Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atanır. Kayseri yolculuğunu “HAN DUVARLARI” adlı şiirinde anlatır.
 • “SANAT” adlı şiirinde sanat görüşünü açıklar. Bu şiir, memleketçi edebiyatın ilk bildirisi sayılır. Yerli kaynakları görmezden gelenlere tepki gösterir.
 • 1933’te 10.YIL MARŞI’nı Kayseri Lisesinde öğrencisi Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazar.
 • 1960 itilalinden sonra bir süre Yassıada’da, daha sonra Kayseri Cezaevinde tutuklu kalır. Yassıada’da yaşadığı baskıyı “ZİNDAN DUVARLARI” adlı kitabındaki şiirleriyle anlatır.
 • “Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, At, Kıskanç” önemli şiirlerindendir.
 • Şiirleri yanında tiyatroları özellikle manzum tiyatrolarıyla da adından söz ettirir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Akıncı Türküleri, Heyecan ve Sükun

TİYATROLARI: Yayla Kartalı, Canavar(manzum), Akın, Özyurt, Kahraman, İlk Göz Ağrısı

ROMAN: Yıldız Yağmuru


YUSUF ZİYA ORTAÇ

 • Ziya Gökalp’in etkisiyle heceyle yazmaya başlamıştır.
 • “Aşk, sevgi, deniz, mehtap” şiirlerindeki başlıca temalardır.
 • 1922’de AKBABA dergisini çıkarmıştır. Bu dergide akıcı ve yalın bir dille yazdığı fıkralarıyla siyasi mizahın örneklerini vermiştir.
 • Mizah konulu şiir ve yazılarını “ÇİMDİK” imzasıyla yazmıştır.
 • “BİNNAZ” adlı oyunu edebiyatımızda hece ölçüsüyle yazılmış ilk başarılı manzum piyestir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Akından Akına, Cenk Ufukları, Kuş Cıvıltıları, Âşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti

TİYATRO: Binnaz, Kördüğüm, Nikahta Keramet, Name

ANI: Portreler(edebiyat, basın-yayın anıları), Bizim Yokuş(gazetecilikle ilgili)

GEZİ: Göz Ucuyla Avrupa

FIKRA: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan

ROMAN: Üç Katlı Ev, Göç, Şeker Osman, Kürkçü Dükkânı


HALİT FAHRİ OZANSOY

 • “ARUZA VEDA” şiiriyle aruzu bırakıp heceye geçmiştir.(Bu şiirini aruzla azmıştır.)
 • Şiirlerinde hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve kadın temalarına sıkça yer vermiştir. Sevgi, özlem, ölüm konularını da işlemiştir.
 • Tiyatro ve anı türündeki eserleri de önemlidir.

 ESERLERİ:

ŞİİR: Cenk Duyguları, Sonsuz Gecelerin Ötesinde, Paravan, Sulara Dalan Gözler, Gülistanlar-Harabeler, Bulutlara Yakın, Balkonda Saatler, Hep Onun İçin, Rüya, Zakkum, Efsaneler

ROMAN: Sulara Giden Köprü, Âşıklar Yolunun Yolcuları

TİYATRO: Baykuş(aruzla), İlk Şair(aruzla), Sönen Kandiller(heceyle), Nedim(heceyle), Bir Dolaptır Dönüyor, Hayalet, On Yılın Destanı

ANI: Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları, Edebiyatçılar Çevremde


ENİS BEHİÇ KORYÜREK

 • Aynı şiirde çeşitli hece kalıpları kullanmıştır.
 • En ünlü şiirleri milli heyecanlarla yüklü epik şiirleridir.
 • Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak tanınır.
 • “GEMİCİLER” şiirinde Türk denizcilerini anlatır.
 • Konularını deniz savaşlarından alan “ESKİ KORSAN HİKÂYELERİ” genel başlığı altında topladığı manzum hikâyeleriyle tanınır.
 • 1946’dan sonra mistik şiire yönelir.(Varidatısüleyman)

ŞİİR: Miras, Varidatısüleyman, Güneşin Ölümü


ORHAN SEYFİ ORHAN

 • İlk şiirlerini birlikte çıkardıkları “Hıyaban” adlı dergide yayımlanmıştır.
 • Divan şiiri kalıplarını hece ölçüsüne uyarlayarak yazdığı gazel benzeri şiirleri vardır.
 • “Fırtına ve Kar” serbest müstezat biçimindeki uzun şiiriyle tanınır.
 • Milli duyguları da işlemekle birlikte daha çok bireysel duyguları işlemiştir.
 • Birçok şiiri bestelenmiştir. (Veda, Diyorlar)

ESERLERİ:

ŞİİR: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, O Beyaz Bir Kuştu, İşte Sevdiğim Dünya, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi,

ROMAN: Çocuk ADAM

MAKALE: Dün-Bugün-Yarın

FIKRA: Kulaktan Kulağa

MİZAH-HİCİV: Asri Kerem, Düğün Gecesi
Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ