TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR(1960-1980)

 • 1960’lı yıllarda ülkemizde yaşanan siyasi ve toplumsal olaylar, II. Yeni şiirinden farklı bir şiir anlayışını doğurmuştur. Bu, aslında Nazım Hikmet’le başlayan toplumcu şiir anlayışının bir uzantısıdır.
 • Bu şiir anlayışında İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu öne çı kan isimlerdir.
 • Bu iki ismin öncülüğünde çıkan “Halkın Dostları” dergisi, 1960 sonrası fikir ve sanat hareketinde etkili olmuş ve pek çok sanatçıyı bir araya getirmiştir.

ÖZELLİKLERİ

 • İkinci yeni şiirindeki soyut ve imgeci anlayışa karşı çıktılar
 • Umut, direnme, sorgulama ve geleceğe inanç temalarını işlediler.
 • Politik, sosyal mesajlar vererek slogan üslubunu kullandılar.
 • İdeolojik tavır takınarak Marksist, devrimci, eleştirel bir söylem geliştirdiler
 • Şairler, kendilerini toplumun sözcüsü, sesi olarak gördüler.
 • Şiire estetik kaygıdan çok düşünsel bakış açısıyla yaklaştılar.
 • “Sanat, toplum için” anlayışıyla hareket ettiler.
 • Biçimden çok içeriğe önem verdiler.
 • Hayatın zorlukları altında ezilen insanlara yer verdiler.
 • Halk ve işçi sınıfını, kentleşme sorunlarını eleştirel bir tavırla ele aldılar.
 • Emek, alın teri kavramlarını sıkça kullandılar.
 • Anlatımda açıklığı önemseyerek somut şiire yöneldiler.
 • Şiir dilinde aşırılıktan kaçındılar, uzak çağrışımlara yer vermediler.
 • Serbest ölçü geleneğini sürdürdüler.

İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞAİRLER

İsmet Özel

Ataol Behramoğu

Süreyya Berfe

Nihat Behram

Refik Durbaş

Ceyhun Atuf Kansu

Kemal Özer

Can Yücel

Metin Eloğlu

Gülten Akın

Ahmet Telli

Metin Demirtaş

Ali Püsküllüoğlu

Özdemir İnce

 

İSMET ÖZEL(1944-…)

 • 1970’te Ataol Behramoğlu’yla “Halkın Dostları” dergisini çıkardı
 • Farklı buluşları, yoğun anlatımı, mistik söylemleri ve yeni bir imge yaratmadaki ustalığıyla dikkat çeker.
 • Sanat hayatını “sosyalist düşünce çizgisi” ve “İslami düşünce çizgisi” olarak iki dönemde incelemek mümkündür.
 • Önceleri sosyalist, devrimci, sol düşünceden beslenerek eser verirken 1974’ten sonra ruhi ve fikri bir değişim yaşayarak metafizik ögeleri ağır basan İslami bir düşünceye yöneldi.
 • İkinci Yeni şiirinden toplumcu şiire ve İslami dünya görüşüne yönelirken radikal imgelerini ve söylem biçimini değiştirmedi.
 • 1969’da yayımladığı “Evet İsyan” kitabında devrimci devrimci bir duyarlılıkla somut ve nesnel bir toplumsal eleştiri yaptı.
 • “Partizan” adlı şiiri, şairin Marksist sanat anlayışının özeti niteliğindedir.
 • Atılgan ses tonu, taşkın duyarlılığı, coşkulu ritimleri çarpıcı ve yeni benzetmelerle yazdığı toplumcu şiirleriyle yeni kuşakları büyük ölçüde etkiledi.
 • Şiirleriyle devrimci romantizmin 1960 sonrası gelişmesine katkıda bulundu.
 • 1960 kuşağının ideolojik sığlığına karşın estetiği göz ardı etmedi.
 • “Yabancılaşma, başkaldırı, anlaşılmazlık, dağınıklık” şiirinin belirgin özellikleridir.
 • Hayat karşısında militanca ve dik bir duruş sergileyerek kent-kimlik-kültür sorgulaması yaptı.
 • Şiirle ilgili görüşlerini “Şiir Okuma Kılavuzu” adlı kitabında açıkladı.
 • Teknik, medeniyet, yabancılaşma, İslam’ın günümüzde kavranışı-yaşanışı, bilim felsefesi gibi konulardaki görüşleriyle düşünce tarihimize yeni boyutlar kazandırdı.
 • Hem şiirleri hem düzyazılarındaki düşünceleriyle yeni nesiller üzerinde etkili oldu.
 • “Taşları Yemek Yasak” adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Deneme Yazarı” ödülüne layık görüldü.

ESERLERİ

ŞİİR: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Şiirler, Celladıma Gülümserken, Bir Yusuf Masalı, Of Not Being A Jew, Erbain(Toplu Şiirler)

DENEME, SÖYLEŞİ, MEKTUP: Şiir Okuma Kılavuzu, Taşları Yemek Yasak, Üç Mamanda Konuşmak, Bakanlar ve Görenler, Faydasız Yazılar, İrtica Elden Gidiyor, Surat Asmak Hakkımız, Tehdit Değil Teklif, Waldo Sen Neden Burada Değilsin, Henry Sen Neden Buradasın, Sorulunca Söylenen, Cuma Mektupları, Tahrir Vazifeleri, Neyi Kaybettiğini Hatırla, Ve’l-Asr, Bilinç Bile İlginç, Genç Bir Şairden Gen Bir Şaire Mektuplar, Tavşanın Randevusu, Kırk Hadis

 

ATAOL BEHRAMOĞLU(1942-…)

 • 1970’te İsmet Özel’le “Halkın Dostları”, kardeşi Nihat Behram’la “Militan”(1974) dergisini çıkardı.
 • Gençlik döneminde Attila İlhan ve İkinci Yeni’nin etkisiyle imgeci, kapalı ve yergici şiirler yazdı. Bu şiirlerinde Ataol Gürus, Ata Haydar, Aykut Baykal takma isimlerini kullandı.
 • Üniversite yıllarındaki şiirlerini 1965’te “Bir Ermeni General” kitabında topladı.
 • 1960’tan sonra ülkedeki kısmi özgürlük ortamı Marksizmin yayılmasına zemin hazırladığı için eleştirel ve toplumsal gerçekçi anlayışa yönelerek Nazım Hikmet ve Ahmet Arif çizgisinde şiirler yazdı.
 • 1965’te yayımladığı “Bir Gün Mutlaka” adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan beyanname niteliği taşır.
 • Marksist bir anlayışla toplumun sözcüsü olmaya çalıştı.
 • Siyasi, ideolojik ve toplumsal kimliğine rağmen şiirlerini kuru propagandanın gölgesinden kurtararak lirik ve estetik bir üslupla yazdı.
 • Şiirlerinde “yalın ve içten bir söyleyiş, lirik bir ton, bilgece bir kavrayış, çocukça duyuş ve militanca karşı koyuş” göze çarpar.
 • Şiirlerini, başkaldırı, aşk ve doğa gibi üç ana tema etrafında geliştirdi.
 • Edebiyat ve kültür üzerine yazdıkları, antoloji ve diğer çalışmalarıyla kuşağının önde gelen yazarları arasına girdi.
 • İkinci Yeni şairlerini sosyal mücadeleden ve kavgacı şiirden kaçındıkları için eleştirdi.

ESERLERİ

Şiir: Bir Ermeni General (1965), Bir Gün Mutlaka (1970), Yolculuk Özlem Cesaret ve Kavga Şiirleri (1974), Ne Yağmur... Ne Şiirler... (1976), Kuşatmada (1978), Mustafa Suphi Destanı (1979), Dörtlükler (1983), İyi Bir Yurttaş Aranıyor (1983), Şiirler 1959-1982 (1983), Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum (1985), Kızıma Mektuplar (1985), Eski Nisan (1987), Bebeklerin Ulusu Yok (1988), Bir Gün Mutlaka (1991), Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var (1991), Sevgilimsin (1993), Aşk İki Kişiliktir (1999), Yeni Aşka Gazel (2002), İki Ağıt (2007), Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar (2008), Okyanusla İlk Karşılaşma (2008), Hayata Uzun Veda (2008)

Düzyazı (Deneme-İnceleme)

Yaşayan Bir Şiir (1986, eklerle yeni basım 2007)

Şiirin Dili-Anadil (1995 eklerle yeni basım 2007)

Utanıyorum (1996)

Mekanik Gözyaşları (1997)

Nazım'a Bir Güz Çelengi (1997, eklerle yeni basım: Nazım Hikmet-Tabu ve Efsane (2008)

İki Ateş Arasında (1998)

Kimliğim İnsan (1999)

Başka Bir Açı (2000)

Gerçeklik Duygusunun Kaybolması (2001)

Rus Edebiyatı Yazıları (2001)

Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği (2001)

Kendin Olmak ya da Olmamak (2003)

Yeni Ortaçağın Saldırısı (2004)

Biriciktir Aşk (2005)

Rus Edebiyatının Öğrettiği (2008)

Sivil Darbe (2009)

Benim Prens Adalarım (2010)

Yolculuk,cesaret ve kavga şiirleri

Anı:

Aziz Nesin'li Fotoğraflar (1995)

 

Gezi:

Başka Gökler Altında (1996)

Yurdu Teninde Duymak (2008)

 

Tiyatro:

Lozan (1992)

Mektup:

Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar (İsmet Özel'le mektupları,1995)

Şiirin Kanadında Mektuplar (M.Demirtaş'la mektupları,1997)

 

Antoloji:

Büyük Türk Şiiri Antolojisi (2 cilt,1987)

Dünya Şiiri Antolojisi ( 4 cilt,1997 Ataol Behramoğlu-Özdemir İnce)

Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi (1983,Özdemir İnce-Ataol Behramoğlu, eklerle yeni basım 2008)

Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi (eklerle yeni basım, 2008)

Uçur Diye, Ey Aşk (Tematik Aşk Şiirleri, 2007)

 

Çevirileri de bulunmaktadır.

Anton Çehov-Büyük Oyunlar (İvanov-Orman Cini-Vanya Dayı-Martı-Üç Kızkardeş-Vişne Bahçesi)

Aleksandr Puşkin-Bütün Öyküler, Bütün Romanlar

Aleksandr Puşkin-Seviyordum Sizi (şiirler)

Aleksandr Puşkin-Erzurum Yolculuğu

Maksim Gorki-Yaşanmış Hikâyeler

Maksim Gorki-Bozkırda

İvan Turgenev-Arefe

Mihail Lermontov-Hançer (şiirler)

Jose Marti-Göklerde Eriyip Gitmek İsterdim (şiirler)

E. Babayev-Nâzım Hikmet

V. Tulyakova-Nâzımla Son Söyleşimiz

A. Fevralski-Nâzım'dan Anılar

S. Viladimirov, D. Moldvaski-Mayakovski

A. M. Şamsuddinov-Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi

Fyodor Dostoyevski-Puşkin Üzerine Söylev

 

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİRŞEY VAR

 

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten

Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

 

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa

Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır

Kopmaz kökler salmaktır oraya

 

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını

Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin

Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin

 

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine

Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

 

İnsan balıklama dalmalı içine hayatın

Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

 

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar

Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın

Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu

Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın

 

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle

Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı

Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına

Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

 

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.

 

 

SÜREYYA BERFE(1946-…)

 • 1960 sonrası toplumcu şiirin öncülerindendir.
 • “Gün Ola” ve “Savrulan” adlı ilk iki kitabında Anadolu’nun köy ve kasabalarındaki yaşam koşullarını türkü ve deyişlerden, Türkmen ve Avşar ağıtlarından yararlanarak toplumcu bir anlayışla yansıtmaya çalışır.
 • Halk şiirinin olanaklarından yararlanarak gerçekçi temaları; sağlam bir gözlem ve içten bir hava içinde vermeyi başarmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, şiir Çalışmaları, Nabiga, Çıkrık, Kalfa, Ruhumun, Seçme Şiirler, Seni Seviyorum, Folklor Söyledi Ben Yazdım

REFİK DURBAŞ(1944-2018)

 • 1960 sonrası toplumcu şiirin önemli şairlerindendir.
 • Yaşam mücadelesi veren insanımızı konu alan gurbet, sıla şiirleriyle geniş yankı uyandırdı.
 • Kenar mahalle insanının duygu ve düşüncelerini; çarşıların, pazarların, çayevlerinin, işçi kızların dünyasını yansıtan şiirler yazdı.
 • “Çırak Aranıyor” şiir kitabıyla 1979 Yeditepe Şiir Armağanı’nı, “Nereye Uçar Gökyüzü” ile 1983 Necatigil Şiir Ödülü’nü, “Menzil” ile 1993 Halil Karagöz Şiir Ödülü’nü aldı.

ESERLERİ

ŞİİR:  Çırak Aranıyor, Menzil, Nereye Uçar Gökyüzü, Kuş Tufanı, Hücremde Ay Işığı, İkinci Baskı, Çaylar Şirketten, Denizler Sincabı, Kırmızı Kanatlı Kartal, Siyah Bir Acıda, Bir Umuttan Bir Sevinçten, Yeni Bir Defter-Şiirler-Meçhul Bir Aşk, Adresi Uçurum, Geçti mi Geçen Günler, Kimse Hatırlamıyor, Nereye Uçar Gökyüzü, İki Sevda Arasında Kara Sevda, Tilki Tilki Saat Kaç, Düşler Şairi, İstanbul Hatırası

DENEME: Yazılmaz Bir İstanbul, İki Sevda Arasında, Yasemin ve Martı

ANTOLOJİ: Türk Yazınında Cezaevi Şiirleri, Öykülerle İstanbul

RÖPORTAJ: Ahmet Arif Anlatıyor, Kalbim Dinamit Kuyusu

İNCELEME: Şair Cezaevi Kapısında, Galata Köprüsü

 

NİHAT BEHRAM(1946-…)

 • Asıl adı Mustafa Nihat Behramoğlu’dur. Siyasi gerekçelerle tutuklandı, tutuklu kaldı. 12 Eylül 1980’den sonra ülke dışına çıktı, dönmesi yönündeki çağrıya uymadığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. 1996’da vatandaşlığa kabul edildi ve yurda döndü.
 • 1975’te ağabeyi Ataol Behramoğlu’yla Militan dergisini, 1979’da Yılmaz Güney’le Halkın Dostları dergisini çıkardı.
 • “Hayatımız Üstüne Şiirler” adlı kitabı yüzünden hapis yattı.
 • 1960 sonrası toplumcu şiirin en tipik, en önemli şairlerindendir.
 • Şiirlerinde 68 Kuşağı’nın dinamizmini, ideolojik heyecanlarını modern şiirin imge örgüsüyle, toplumcu gerçekçi bir anlayışla yansıtmaya çalıştı.

ESERLERİ

ŞİİR: Hayatımız Üstüne Şiirler, Fırtınayla Borayla Denenmiş Arkadaşlıklar, Dövüşe Dövüşe Yürünecek, Hayatı Tutuşturan Acılar, Savrulmuş Bir Ömrün Günlerinde, Irmak Boylarında Tunç Seslerinde, Ay Işığı Yana Yana, Cenk Çeşitlemeleri, Yine de Gülümseyerek

ROMAN: Gurbet, Lanetli Ömrün Kırlangıçları, Kız Ali

ANI: Darağacında Üç Fidan, Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit Yılmaz Güney’le Yasaklı Yıllar

 

GÜLTEN AKIN (1933-2015)

 • İlk dönem şiirlerinde bireysel konular ağır basarken 1970’lerden sonra Nazım Hikmet çizgisini benimsemiş, toplumsal sorunlara yönelmiştir.
 • Halk şiirinin olanaklarını ve folklor ögelerini çağdaş şiirle birleştirerek kendine özgü bir şiir ortaya koydu.
 • Şiirlerinde kadının savunmasına, sorunlarına ağırlık verdi.
 • Nesnel ve toplumsal bir şiir anlayışı sergiledi.
 • Şiirle ilgili düşüncelerini “Şiiri Düzde Kuşatmak” kitabında dile getirdi.

ESERLERİ

ŞİİR: Rüzgâr Saati, Kırmızı Karanfil, Ağıtlar ve Türküler, Seyran Destanı, Kestim Kara Saçlarımı, Sevda Kalıcıdır, Sığda, Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı, İlahiler, Sonra İşte Yaşlandım, Sessiz Arka Bahçeler, Uzak Bir Kıyıda

 

KEMAL ÖZER (1935- 2009)

 • Toplumcu ve Marksist anlayışla şiirler yazdı.
 • Toplumcu anlayışı, epik anlayışla bağdaştıran şiirler yazdı

ŞİİR: Kavganın Yüreği, Yaşadığımız Günlerin Şiirleri, Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya

 

CAN YÜCEL(1926-1999)

 • Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğludur.
 • Şiirleri, yazıları, çeviri şiirleriyle tanınmış; Che Guevara ve Mao’dan çeviriler yapmıştır.
 • İlk şiir kitabı “Yazma”yı 1950’de yayımlamıştır.
 • 1965’ten sonra siyasi konulara yönelmiş, toplumsal eleştiri niteliğindeki şiirlerini “Bir Siyasinin Şiirleri” adlı kitabında toplamıştır.
 • Taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde mizahi ve yalın bir dil kullanmıştır.
 • Yerleşik düzeni eleştirmek ve ironi, şiirlerinin en belirgin özellikleridir.
 • Argo ve müstehcen sözlerin sıkça kullanıldığı cinsel içerikli şiirler yazmıştır.
 • Şiiri, “anlam, yoğun bir eylem, içtenlik, çılgınlık” ifadeleriyle tanınmıştır.
 • “Doğa, insanlar, olaylar, kavramlar, heyecanlar, duygular” şiirlerinin konuları ve ilham kaynağı olmuştur.
 • Shakespeare, Brecht, Lorca gibi ünlü sanatçılardan “Hamlet, Fırtına, Bir Yaz Gecesi Rüyası” gibi oyunları çevirmiştir.
 • 1959’da yayımladığı “Her Boydan” kitabında dünya edebiyatından pek çok şairin şiirini serbest tarzda çevirmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Canfeda, Can Bi Çocuk, Kısa Devre, Kuzgunun Yavrusu

OYUN ÇEVİRİSİ: Hamlet, Fırtına, Bir Yaz Gecesi Rüyası

 

ÖZDEMİR İNCE(1936-…)

 • İlk şiirlerinde İkinci Yeni’nin etkisinde kalmış, zamanla toplumcu gerçekçi bir şiire yönelmiştir.
 • Türk şiirinin anlam, biçim, ses katmanları konularında kuramsal yazılar yazmıştır.
 • “Kiraz Zamanı” kitabıyla MAY Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • İyi tanıdığı dünya şiirinden çeviriler yapmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Kargı, Tutanaklar, Karşı Yazgı, Kiraz Zamanı, Rüzgâra Yazılıdır, Elmanın Tarihi, Kentler, Yedi Deryalar Geçsen, Yağmur Taşı, Tohum Ölürse, Gürlevik, Başak ile Terazi

ELEŞTİRİ: Yazmasam Olmazdı, Mahşerin Üç Kitabı

DENEMELER: Şiir ve Gerçeklik, Söz ve Yazı, Yazınsal Söylem Üzerine, Dinozorca, Tarih Bağışlamaz, Çile Törenleri


METİN ELOĞLU(1927-1985)

 • Orta tabaka ve kenar mahalle insanının duyarlılığını, sözcüklerini ve dilini kendine özgü bir konuşma üslubu ve ironiyle şiirleştirmiştir.
 • Dolaysız konuşma tonu, toplumsal eleştiri özelliği ve ironi üslubuyla Can Yücel, Cemal Süreya ve Ataol Behramoğlu gibi şairleri etkilemiştir.
 • “Konuşma dilinin tadı, gülmece, ironi  ve şiirde ustalıkla eritilmiş argo” üslubunun belirgin özellikleridir.
 • “Dizin” adlı şiiriyle 1972 TDK Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Şairliğinin yanı sıra ressamlığı ve Ethem Elgunil takma adıyla yazdığı şiirleriyle de tanınmıştır.
 • Oğuz Tansel’le Bektaşi fıkralarını şiirleştirmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Dizin, Düdüklü Tencere, Palamut, Odun, Horozdan Korkan Oğlan, Türkiye’nin Adresi, Ayşemayşe, Yumuşak G, Rüzgâr Ekmek, Ay Parçası, Önce Kadınlar, Hep, Yine

HİKÂYE: Sultan Palamut

DERLEME: Garip Şiirler Antolojisi

 

VEYSEL ÇOLAK(1954-…)

 • Devrimci içeriği ve derin bir imge gücüyle sürekli bir arayış yeni bir şiir yaratma çabası içinde olmuştur.
 • “Tarihin Yaktığı Bir Yaradan” adlı kitabındaki şiirlerini mevcut düzenle çatışan politik bir temel üzerine oturtmuştur.
 • “Eşkıya Yazmasında Çiçek Motifi” şiirinde halk, eşkıya ve militan üçlüsüyle Marksist bir senteze ulaşmaya çalışmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Terin Yaktığı Bir Yaradan, Günlerin Yağmurunda, Aşk Olsun, Ötesi Yar, Fotoğraf Aralıkları, Ölüler Diyaloğu, Buz ve Ateş, Aşkın La Sesi, Güzel Suç

 

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU(1935-2008)

 • Dil Derneğinin ve Edebiyatçılar Derneğinin kurucuları arasında yer almıştır.
 • Çocuklar için Türk şiiri seçkisi olan “Kırlangıcın Kanat Vuruşu” adlı kitabı yazmıştır.
 • İlk şiirlerinde halk şiiri ve İkinci Yeni’nin etkileri vardır.
 • 1960’tan sonra toplumcu anlayışla açık ve yalın şiirler yazmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Pembe Beyaz, Aydınlıklar İçinde, Karanfilli Saksı, Uzun Atlar Denizi, Sırtımızda Kızgın Güneş, Unutma Onları, Yaz ve Yağmur, Gül Sevgili Yurdum

SÖZLÜK: Öz Türkçe Sözlük


AHMET TELLİ(1946-…)

 • !960 sonrası toplumcu şiirin önemli öncülerindendir.
 • 12 Eylül sonrası uzun bir süre tutuklu kalmıştır.
 • Romantik ve başkaldırı şiirleriyle dikkat çekmiştir.
 • “Hüzün İsyan Olur” kitabıyla Toprak Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • “Karda İzler” şiirinde “kar” imgesini güçlü ve özgün bir şekilde işlemiştir.

ESERLER

ŞİİR: Yangın Yılları, Hüznün İsyan Olur, Dövüşen Anlatsın, Saklı Kalan, Su Çürüdü, Belki Yine Gelirim, Çocuksun Sen, Kalbim Unut Bu Şiiri, Barbar ile Şehla


CENGİZ BEKTAŞ(1934-…)

 • Çağdaş yaşamdan hareketle toplumsal içerikli şiirler yazmıştır.
 • Anadolu kültürünü bir motif olarak şiirlerine yansıtmıştır.
 • Doğa ve insan temasını yalın bir dille şiirlerine aktarmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Kişi, Akdeniz, Mor, Dört Kişiydiler Bir de Ben, Yeryüzünün Yüreği, Yerdeli Gökdeli, Zeytinli Fırın Sokağı, Güz Ey, On’u Birden, Dışların İçi, Fide, Ustalarım, Su Gölgesi, Su belleği

 

METİN ALTIOK(1941-1993)

 • 1960 sonrası kuşağının en duygulu, en romantik şairlerindendir.
 • Yalnızlık, gezginlik, yerleşiklik, yabancılık gibi temaları işlemiştir.
 • Sıkça kullandığı “ yıldız, güvercin, kedi, eller, yüz, ayna, rüzgar, ilmik” gibi sözcüklere simgesel anlamlar yükleyerek kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.
 • Simge, alegori ve mecazlardan ölçülü bir tutumla yararlanmıştır.
 • “Kendinin Avcısı” kitabıyla Ö.F. Şiir Ödülü’nü, “Gerçeğin Öte Yakası” kitabıyla 1980 Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Cengiz, Yerleşik Yabancı, Kendinin Avcısı, Küçük Tragedyalar, İpek ve Klabtan, Gerçeğin Öte Yakası, Dörtlükler ve Desenler, Alaturka Şiirler, Şiirin İlk Atlası, Hesap İşi Şiirler, Süveyda, Bir Acıya Kiracı


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ