TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

MİLLÎ EDEBİYAT, TANZİMAT VE SERVETİFÜNUN DÖNEMİ HİKAYE

Millî Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman Yapı, Tema ve Dil ve Anlatım Özellikleri

Genel Özellikleri:

 • Tanzimat ve Servetifünun Dönemi'nde İstanbul'un dışında hemen hemen hiç çıkmayan roman ve hikâye bu dönemde Anadolu'ya da açılmıştır
 • Bu dönem roman ve hikâyecileri eserlerinde yurt sorunlarını gözleme dayalı olarak anlatmıştır
 • Yakup Kadri ile Refik Halit'in millî edebiyata katılması ile bu dönemin hikaye ve romanı daha da güçlenmiştir
 • Roman ve hikâyenin teknik bakımdan son derece geliştiği bu dönemde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır
 • Yakup Kadri, Refik Halit, Halide Edip ve Reşat Nuri'nin öncülüğünde “ Memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır
 • Eserlerde kahramanlık, vatan sevgisi, aşk ve Kurtuluş Savaşı'nın zorlukları anlatılmıştır...

TEMA: Anadolu’ya yönelim bağlamıştır. Milli Mücadele, Milli Mücadele yılları Anadolu, vatan, millet, bağımsızlık

YAPISI: Olay örgüsü, kişiler, yer ve zaman ögelerinden oluşur.

OLAY VE KİŞİLER:

Toplumun her kesiminden kişiler, özellikle köy ve kasabada yaşayan insanlar yer almıştır.

MEKÂN:

Şehirleri, kasabaları, köyleriyle “Anadolu”

DİL VE ÜSLUP:

Özellikle “Yeni Lisan” makalesinde dille ilgili alınan kararlara paralel olarak dil, sade ve konuşma diline yakındır.


EDEBİ AKIM:

Realizm ve natüralizm.

TEKNİK

Başarılı örnekler yazılmıştır.

 SANAT ANLAYIŞI:

“Sanat, toplum içindir.” anlayışıdır.

DÖNEMİN ÖNEMLİ HİKÂYECİLERİ VE ROMANCILARI:

Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin


TANZİMAT DÖNEMİ ROMAN VE HİKÂYE

TEMA:

 • Yanlış Batılılaşma,
 • Cariyelik
 • Yanlış evlilikler
 • Aşk
 • Tarihi konular
 • Toplumsal aksaklıklar

OLAY VE KİŞİLER

 • Kişiler tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.
 • Olaylar, iyi ve kötü tiplerin çatışmaları üzerine kurulur.

MEKÂN:

 • İstanbul mekân olarak seçilmiş, İstanbul içinde de genellikle Çamlıca’dır.

DİL VE ANLATIM:

Olay anlatımlarında yalın, betimle süslü bir anlatım vardır. Yazar olay akışını kesip okura bilgi verebilir. Yazar kişiliğini gizlememiştir.

 • Bu dönem romanları teknik yönden kusurludur.

 EDEBİ AKIM:

I. Dönem romantizm, II. Dönem realizm ve natüralizm

 ROMAN TEKNİĞİ:

 • Teknik yönden kusurludur.
 • Rastlantılara bolca yer verilir.
 • Yazar, akışı kesip bilgiler aktarmış, kişiliğini gizlememiş, kahramanları yönlendirmiş, kahramanlar arasında yanlı davranmıştır.

SANAT ANLAYIŞI:

Dönem, “Sanat, toplum içindir.” anlayışı; II. Dönem, “Sanat, sanat içindir.” anlayışı.

DÖNEMİN ÖNEMLİ HİKÂYECİLERİ VE ROMANCILARI:

Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Sami Paşazade Sezai, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım

 

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN VE HİKÂYE

 TEMA:

 • Aşk, hayal-gerçek çatışması, kaçış, karamsarlık, yalnızlık gibi bireysel konulardır.

OLAY VE KİŞİLER:

 • Aydın ve zengin zümreden ve iyi eğitim görmüş kişilerdir.
 • Olaylar, bireysel temalar üzerine kurulur.

MEKÂN:

İstanbul, özellikle Beyoğlu ve Tepebaşı Semtleri

DİL VE ÜSLUP

 • Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü süslü, sanatlı bir dil vardır.
 • Yazar, olay akışını kesmez, kişiliğini gizler, bilgi aktarmaz.

 

EDEBİ AKIM:

Realizm ve natüralizm.

 

ROMAN TEKNİĞİ:

 • Teknik yönden olgun örnekler verilmiştir. Batı tekniğine uygun ilk kusursuz romanlar bu dönemde yazılmıştır. (Halit Ziya: Mai ve Siyah, Aşkımemnu)
 • Rastlantılara ve gereksiz ayrıntılara yer verilmez.
 • Olay akışı kesilmez.
 • Yazar, kahramanları yönlendirmez.
 • Yazar, kişiliğini gizler.
SANAT ANLAYIŞI:

 “Sanat, sanat içindir.”

ÖNEMLİ ROMANCI VE HİKÂYECİLER:

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın

 

 (alıntılar yapılmıştır.)

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ