TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN OLUŞUMU - ÖZELLİKLERİ

FECRİATİ TOPLULUĞU(GELECEĞİN AYDINLIĞI)

 • 1901’de Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluşur. Bazı genç sanatçılar, bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya gelirler. Bu gençler, Servetifünun dergisi etrafında “Fecriati topluluğu” adıyla toplandılar. Topluluğa ad olarak sunulan “Sinayı Emel” (İdeal Zirvesi) beğenilmedi. Faik Ali’nin teklif ettiği “Fecriati” ismi kabul edildi ve Faik Ali başkanlığa seçildi.(22 imza ile bildiri yayımlandı.)
 • Türk edebiyatında beyanname(bildiri) yayımlayarak ortaya çıkan ilk topluluktur.(Fecriati Encümeni Edebisi Beyannamesi)
 • Sanat anlayışlarını “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” görüşüyle açıkladılar.
 • Fransız edebiyatını örnek aldılar.
 • Servetifünun’a tepki olarak ortaya çıktılar, onları yeteri kadar Batı yanlısı olmamakla suçladılar.
 • Eleştirdikleri Servetifünun’dan öteye gidemediler.
 • Sanat anlayışları, dil ve üslup yönünden Servetifünun’a benzer.
 • Ağır, süslü bir dil kullandılar.
 • Edebiyata herhangi bir yenilik getiremediler.
 • Aruz ölçüsünü kullandılar.
 • Serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek kullandılar.
 • Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilendiler. Daha çok Fransız sembolistleri örnek aldılar.
 • Aşk teması romantik ve duygusal özellik taşır, doğa tasvirleri gerçekten uzaktır.
 • Şiirlerinde kişilerin psikolojik sorunlarına yer verdiler.
 • Düzyazıda pek varlık gösteremediler.
 • Sanat anlayışlarında bütünlük olmadığı için kısa sürede dağıldılar.
 • En önemli temsilcisi Ahmet Haşim’dir.
 • Topluluk dağıldıktan sonra Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Ali Canip Yöntem, Hamdullah Suphi, Şahabettin Süleyman Milli edebiyata katıldı.
AHMET HAŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!!!
Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ