TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

1960 SONRASI MİSTİK DUYARLILIK ŞİİRİ

1960 SONRASI MİSTİK DUYARLILIK ŞİİRİ

  • Bu sanatçılar Necip Fazıl, Mehmet Akif, Yunus Emre, Fuzuli ve Şeyh Galip’i örnek almışlardır.
  • Geleneksel değerlerle Batılı değerlerin çatışmasını konu edinmişlerdir.

 HİLMİ YAVUZ(1936-  )

 İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesinde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan "Dönüm" dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.

Şiir: Bakış Kuşu, Bedreddin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Zaman Şiirleri, Gizemli Şiirler, Ayna Şiirleri, Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Erguvan Şiirler, Çöl Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Hurufi Şiirler, Büyüsün Yaz, Küller ve Zaman, Kayboluş Şiirleri,

Deneme-İnceleme: Denemelere karşı Denemeler, Modernleşme Oryantalizm İslam, Okuma Notları, Budalalığın Keşfi, Sözün Gücü, Alafrangalığın Tarihi....

Anı –Günce: Geçmiş Yaz Defterleri, Ceviz Sandıktaki Anılar, Bulanık Defterler

Anlatı: Taomina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri, Kuyu (Üç Anlatı adıyla Can yayınlarından basılmıştır)

 
ERDEM BAYAZIT(1939-2008):

Şair, yazar. İkinci yeninin anlatım olanaklarını İslami ögelerle birleştirerek geliştirmiştir. İslam estetiğinin biçimlendirdiği kapalı ve imgeci bir söylem ortaya koymuştur. Daha çok endüstri toplumunun parçaladığı insanı dinsel duyarlılığa davet eden şiirler yazmıştır.

Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Bayazıt, Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yerini alır.

Şiir: Sebep Ey, Risaleler, Şiirler

Gezi: İpek Yolundan Afganistan’a


CAHİT ZARİFOĞLU(1940-1987)

 Şiirlerinde, madde-ruh ikilemi ve çatışması, Batı’nın hegemonyasına (Batı diktasına karşı Doğu protestosu) karşı başkaldırı vardır. Şiirlerinde İslami motifler vardır, II. yeni anlayışındadır. Nuri Pakdil ile “Edebiyat” dergisini çıkarmıştır.

Şiir: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, Gülücük, Ağaç Okul

Günlük: Yaşamak

Çocuk Kitabı: Serçe Kuş, Ağaçkakanlar, Yürek Dede ile Padişah, Motorlu Kuş, Kuşların Dili, Küçük Şehzade…

Roman: Savaş Ritimleri

Tiyatro: Sütçü İmam

Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya

 

MAVERACILAR: Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Aleaddin Özdenören, M. Akif İnan ve Nazif Gürdoğan'ın kurucusu olduğu Mavera dergisinin ilk sayısı Aralık 1976'da yayınlandı. Dönemin yenilikçi genç yazar ve şairleri olarak parlamış olan bu altı imzanın yanında yazar olmayan arkadaşları Hasan Seyithanoğlu da yedinci kurucu olarak yer aldı. Cahit Zarifoğlu'nun " Yedi Güzel Adam" isimli eserinde bu kadroyu anlattığı kabul edilir. Rasim Özdenören Mavera'nın çıkış amacı ve üstlendiği misyonu şöyle özetler: "Mavera, bir yaşama biçimi halinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanındaki bir buluşma yeridir."


ASAF HALET ÇELEBİ(1907-1958)

  • Gençlik yıllarında divan şiirinin etkisiyle gazel ve rubailer yazmıştır.
  • 1937’den sonra serbest ölçü kullanmaya başladı.
  • Soyut ve sezgiye dayalı anlamca kapalı bir şiir anlayışı vardır.
  • Bütün şiirlerini 1953’te “Om Mani Padme Hum” adlı kitabında topladı.
  • Şiirlerinde Mevlevilik ve Budizm gibi inanışların izleri görülür.
  • Doğu ve Batı kültürlerini sentezleyerek kaynağını tasavvuf ve dinler tarihinden; Anadolu, Hint, İran medeniyetinden alan egzotik şiirler yazmıştır.
  • Soyut şiir anlayışının edebiyatımızdaki ilk tanımlarını yaparak sonraki nesli etkilemiştir.

ESERLERİ:

ŞİİR: He, Lamelif, Om Mani Padme Hum

ARAŞTIRMA: Mevlana, ömer Hayyam, Molla Cami, Eşrefoğlu Divanı, Naima

Antoloji: Divan Şiirinde İstanbul

                                              HİSARCILAR İÇİN TIKLAYINIZ!!!

İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ