TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI

MİLLΠEDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI

ÖMER SEYFETTİN (1884-1920)

 • Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesinde dil ve edebiyat ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. Bu görüşleri milli edebiyat akımının başlangıç bildirisi kabul edilir.
 • Millî edebiyat akımının ve çağdaş Türk öykücülüğünün öncülerindendir. Küçük hikâyeyi, tamamen bağımsız bir tür haline getirmiştir. Türk edebiyatında hikâyeciliği meslek haline getiren sanatçıdır.
 • Edebiyatımızda Maupassant Tarzı hikâyenin en önemi temsilcisidir.
 • Hikâyelerinde mizahi unsurlara da yer vermiştir.
 • Realizmin etkisinde kalmış, gözleme önem vermiştir.
 • Ruh çözümlerine önem vermemiştir.
 • Hikâyelerinde günlük konuşma dilini kullanmıştır.

Hikâyeleri konularına göre aşağıdaki gibi sınıflanabilir:

 • Tarihi Hikâyeler: Pembe İncili Kaftan, Başını Vermeyen Şehit, Forsa, Kızıl Elma Neresi, Topuz
 • Konusunu Balkanlardan alanlar: Bomba, Beyaz Lale
 • Konusunu Çanakkale Savaşı’ndan alanlar: Aleko Bir Çocuk, Mefkûre
 • Konusunu gençlik ve çocukluk anılarından alanlar: Kaşağı, Falaka, And, İlk Namaz
 • Masal ve fanteziler: Kurumuş Ağaçlar, Yalnız Efe, Üç Nasihat
 • Bir kahraman etrafında yazdığı hikâye: Efruz Bey
 • Ev içi hikâyeleri: Perili Köşk
 • Cephe gerisinin anlatıldığı hikâyeler: Zeytin Ekmek
 • Kadın konusunu işleyen: Bahar ve Kelebekler
 • Türkçülük düşüncesini telkin için yazdığı hikâyeler: Prima Türk Çocuğu, Ashabıkehfimiz
 • Mizahi hikâyeler: Yüksek Ökçeler, Mahcupluk İmtihanı, Külah, Koç

Bunların dışında diğer önemli hikâyeleri:  Yüksek Ökçeler, Diyet, Gizli Mabet, İlk Düşen Ak, Harem, Yüzakı, Aşk Dalgası, Eski Kahramanlar, Namus, Kurbağa Duası, Ferman, Eski Kahramanlar

ŞİİR: Ömer Seyfettin'in Şiirleri
GÜNLÜK: Ruzname
ÇEVİRİ: İlyada, Kalevela

ZİYA GÖKALP (1876-1924)

 • Millî edebiyat akımının düşünce temelini atmıştır.
 • Fikir adamı, şair ve yazardır.
 • İlk Türk sosyologlarındandır.
 • Genç Kalemler dergisinde yayımladığı “Turan” adlı şiiri ile TURANCILIK düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur. Turancılık hareketinin öncüsüdür.  “Vatan, ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan; vatan, büyük ve müebbet bir ülküdür:TURAN”
 • “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde TÜRKÇÜLÜK düşüncesini sistemleştirmiştir.
 • Şiiri ve edebiyatı düşüncelerini açıklamada araç olarak kullanmıştır. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiş, daha çok didaktik şiirler yazmıştır.
 • Masal niteliği taşıyan şiirleri vardır, manzum masallar da yazmıştır.
 • Dili oldukça sadedir. Dil konusundaki görüşlerini “Lisan” adlı şiirinde açıklamıştır.
 • Sanatçı kimliğinden çok düşünür kimliği ile tanınmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat

DÜZYAZI: Malta Mektupları, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türk Ahlakı, Doğru Yol, Makaleler(10cilt), Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri

MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944)

 • “Cenge Giderken” adlı şiirinin ilk dizesi olan “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” dizesi ona “Türk Şairi” ve “Millî Şair” unvanını kazandırmıştır. Türkçülük düşüncesini benimsemiş, Türkçülüğe, halkçı bir nitelik kazandırmıştır.
 • Didaktik bir söyleyişi vardır.
 • Servetifünun edebiyatının etkin olduğu bir dönemde “Cenge Giderken”(1897) adlı şiiri ve “Türkçe Şiirler”(1898) adlı şiir kitabı ile hece ölçüsünün ve sade dil anlayışının ilk uygulayıcısı olmuş, millî edebiyat akımının önde gelen şairleri arasında yerini almıştır.
 • Türkçülüğü ilk kez bir sanat ideali haline getirdi.
 • Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı.
 • Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazdı. Batı’dan gelen nazım şekillerini de kullandı.
 • Nazmı nesre yaklaştırmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Türkçe Şiirler, Tan Sesleri, Turan’a Doğru, Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Ankara, İsyan ve Dua

DÜZYAZILARI: Fazilet ve Asalet, Türk’ün Hukuku, Dante’ye…

 

ALİ CANİP YÖNTEM (1887-1967)

 • Önce Fecriati’de sonra millî edebiyat topluluğunda yer almıştır.
 • Eserlerini sade dille yazmıştır.
 • Yeni lisan anlayışının savunucusu olmuştur.
 • Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını yapmıştır.
 • Edebiyatla ilgili incelemelerle de ilgilenmiştir.
 • Lise edebiyat kitaplarının düzenlenmesinde çalışmış ve ders kitapları yazmıştır.
 • Makaleleri ve edebiyat tarihçiliği ile tanınır.
 • Polemikçidir. Cenap Şehabettin ile edebiyat anlayışı üzerine tartışmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Geçtiğim Yol

MAKALE: Milli Edebiyat Meseleleri, Cenap Bey’le Münakaşalarım

İNCELEME: Ömer Seyfettin, Epope

ANTOLOJİ: Türk Edebiyatı Antolojisi

 

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966)

 • Önce Fecriati’de yer almış sonra millî edebiyat topluluğuna katılmıştır.
 • Tarih ve edebiyat araştırmacısıdır.
 • Türk kültürü, Türk dili ve uygarlığı alanlarında önemli çalışmalar yaptı. Türkiyat Enstitüsünü kurdu. Ordinaryüs profesörlük unvanına ulaştı.
 • Ahmet Yesevi ve Yunus Emre gibi değerleri tanıttı.
 • Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yaptı. Türk edebiyatını devirlere ayırdı.
 • Hece ölçüsüyle duygu yüklü şiirler yazmıştır.

ESERLERİ

İNCELEME: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Azeri Edebiyatına Ait İncelemeler, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (1885-1966)

 • Fecriati ile şiir hayatına başlar, sonraları millî edebiyat topluluğuna katılır.
 • Türkçülük ve millî edebiyat akımlarına önemli katkıları olur.
 • Milletvekili, bakan ve büyükelçi olarak önemli görevler yapar.
 • Daha çok hatipliğiyle tanınır. Kurtuluş Savaşı yıllarında halkı aydınlatmak için gönderildiği yerlerde hitabetin etkili örnekleri olan çalışmalar yapmıştır.
 • İstiklal Marşı’nı Meclis’te okuyan ilk kişidir.

ESERLERİ

HİTABET: Dağ Yolu

MAKALE: Günebakan

AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1870-1927)

 • Edebiyata Servetifünun’la başlar, daha sonra Milli edebiyat akımını benimser.
 • 1911’de Türkçülük düşüncesini ve Yeni Lisan hareketini benimsedikten sonra yerli ve milli konularda sade dille yazmıştır.
 •  “Yeğenim” adlı eseri Türk edebiyatının en ünlü ve en güzel monolog örneklerindendir.

 ESERLERİ:

Haristan ve Gülistan (Diken ve Gül Bahçesi): Servetifünun dönemi yazdığı öykülerinin yer aldığı eserdir. Kısa ve lirik öykülerden oluşur. Dil ağırdır. Haristan, içinde kadın bulunmayan ada; Gülistan, sadece kadınların yaşadığı adadır. Mutluluk bu iki adanın birleşmesidir.

 Çağlayanlar: 1922’de yayımlanmıştır. Milli edebiyata bağlı olarak yazdığı öyküler yer alır. Türk kültürünü ve milli değerleri yansıtan on altı hikâyeden oluşur.

 Gönül Hanım: Tek romanıdır. Türkçülük düşüncesini işler.

 

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU(1889-1974)

 • Önce Fecriati’de yer alır, sonra millî edebiyata katılır. Cumhuriyet döneminde de eser vermiştir.
 • Romancılığıyla öne çıkmıştır. Hikaye, anı, mensur şiir, tiyatro, makale, deneme türlerinde de eserler vermiştir.
 • Eserlerinde güçlü bir gözleme dayanan realizm vardır.
 • Romanlarındaki başlıca tema, Türk toplumunun yaşam tarzı ve sorunlarıdır.
 • Romanlarında Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Türk toplumunda ortaya çıkan değişimleri konu edinmiştir.
 • Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini getirmiştir.

 

ROMANLARININ KONUSU

Kiralık Konak’ta, Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın Türk toplumundaki etkisi ve üç nesil arasındaki çatışmayı,

Nur Baba’da, tekkelerin toplumda neden olduğu yıkımları ve Bektaşi tarikatındaki bozulmaları,

Hüküm Gecesi’nde, II. Meşrutiyet dönemi parti kavgalarını,

Sodom ve Gomore’de, İstanbul’un işgali sırasındaki yozlaşmış toplumu, ahlaki çöküntüleri,

Yaban’da, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu köylüsünün durumunu, aydın-halk çatışmasını

Ankara’da, Atatürk devri Ankara’sı, Cumhuriyet’in ilk yılları ve kuruluş yıllarının coşkusu,

Bir Sürgün’de, II.abdülhamit’e karşı Paris’e kaçan Jön Türkleri

Panorama I’ de, Cumhuriyet’in ilanından sonraki devrimlerin topluma yansıması

Panorama II’ de, M. Kemal Atatürk’ün ölümünden sonraki yılları

Hep O Şarkı’ da, Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşam

 

ESERLERİ:

Roman: Kiralık Konak, Hüküm Gecesi, Nur Baba, Yaban, Sodom ve Gomore, PanoramaI-II, Ankara, Hep O şarkı, Bir Sürgün

Öykü: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri

Mensur Şiir: Erenlerin Bağından Okun Ucundan

Oyun: Nirvana, Sağanak, Veda, Mağara

Anı: Zoraki Diplomat(Elçilik anıları), Anamın Kitabı(Çocukluk anıları), Vatan Yolunda(Kurtuluş Savaşı anıları), Politikada 45 Yıl( Siyasi Anıları), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları

Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk

Makale: Ergenekon(2cilt), Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ( 1889-1956)

 • Tanınmasını sağlayan eseri “Çalıkuşu” dur.
 • Sade bir dil kullanmış, konuşma dilinin canlılığını yansıtmıştır.
 • Eserlerinde, yurdun çeşitli yerlerindeki olumlu-olumsuz görünümleri, bozulan insani değerleri ve ahlak yapısını, yanlış Batılılaşmayı, batıl inançları kişisel duygularıyla birleştirerek anlatmıştır.
 • Eserlerinde, Anadolu’yu gerçekçi gözle ele alır. Romanlarında güçlü bir gözleme dayanan realizm vardır.
 • Eserlerinde mizah unsurları yer alır. Kötü tipleri acımasızca eleştirir.
 • İdealize ettiği öğretmen tipleriyle toplumu eğitmeyi amaçlamıştır.
 • Toplumdaki değişim ve gelişimin merkezi olarak okulu görmüş ve Çalıkuşu, Kan Davası, Yeşil Gece, Acımak romanlarında eğitim sistemini eleştirmiştir.
 • Psikolojik tahlillerde başarılıdır.
 • Yeşil Gece’de, toplumdaki çalkantıları, devrimlere karşı çıkan tutucuları, dinin sömürü aracı olarak kullanılmasını ele almış, ayrıca kasaba gerçeğini anlatmıştır.
 • Çalıkuşu’nda, İstanbullu olan Feride adlı genç bir öğretmenin Batı Anadolu’nun değişik yerleri dolaşmasını anlatmıştır. (Eseri, “İstanbul Kızı” adıyla tiyatro olarak kaleme alır, sahneleme imkânı bulamaz. 1922’de roman olarak yayımlar.)
 • Yaprak Dökümü’nde, Ali Rıza Bey adlı dürüst bir memuru ve onun ailesinin dağılmasını, Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçlarını anlatmıştır.

ESERLERİ

ROMAN: Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Acımak, Damga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Bir Kadın Düşmanı, Gökyüzü, Değirmen, Ateş Gecesi, Gizli El, Harabelerin Çiçeği(ilk romanı), Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Davası

HİKÂYE: Roçild Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Gençlik ve Güzellik, Olağan İşler, Leyla ve Mecnun, Nenesi Kro, Aşk Mektupları

TİYATRO: Eski Borç, Eski Şarkı, Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri, Taş Parçası, Hülleci, Bir Köy Öğretmeni, İstikla, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti, Bir Kır Eğlencesi

GEZİ: Anadolu Notları I-II


HALİDE EDİP ADIVAR(1884-1964)

 • Balkan Savaşları yıllarında hastanelerde görev alan Halide Edip, aynı zamanda Yunanlıların İzmir’i işgali üzerine Fatih ve Sultan Ahmet mitinglerinde etkili konuşmalarla halkı coşturmuştur. Milli coşkuyu artırdığı için hakkında idam kararı çıkartılması üzerine kaçmış, Milli Mücadele’ye katılmıştır.
 • Mensur şiir, hikâye, anı, tiyatro türlerinde de eser vermekle birlikte romanlarıyla tanınmıştır.
 • Romanlarının en önemli yanı, karakter oluşturmadaki başarısıdır.
 • Romanlarında kadın psikolojisini başarıyla anlatmıştır.
 • Romancılığı üç dönemde değerlendirilir:
 1. Bireysel duygularını ve kadın duyarlılığını anlattığı dönem romanları(Heyula, Raik’in Annesi, Seviye Talip, Handan, Son Eseri)
 2. Milli Mücadele yıllarını anlattığı ikinci dönem(Yeni Turan, Vurun Kahpeye; Ateşten Gömlek, Mevud Hüküm)
 3. Sosyal yaşamdan çarpıcı örnekler sunduğu son dönem töre romanlarıdır.
 • Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür.
 • Yeni Turan’da, yurt sorunlarına değinmiş, Türkçülük düşüncesini işlemiştir.
 • Sinekli Bakkal’da, II. Abdülhamit döneminin toplumsal yaşamını ele almış, Doğu-Batı kültürünü karşılaştırmıştır. Töre romanıdır.

ESERLERİ

Roman: Heyula, Raik’in Annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mevud Hüküm, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Sinekli Bakkal, Zeyno’nun Oğlu, Yolpalas Cinayeti, Sonsuz Panayır, Tatarcık, Akile Hanım Sokağı, Kerim Ustanın Oğlu, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresiz, Hayat Parçaları

Hikâye: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya(Y. Kadri, Falih Rıfkı ve Asım Us’la birlikte)

Anı: Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı

Tiyatro: Maske ve Ruh, Kenan Çobanları

 

REFİK HALİT KARAY (1888-1965)

 • Önce Fecriati’de yer almış sonra millî edebiyata katılmıştır.
 • Hikâyeciliğin konusunu genişletmiş, konularını Anadolu’ya taşımıştır.
 • Memleket hikâyeciliğini başlatmıştır.
 • Hikaye ve romanlarını üstün gözlem yeteneğiyle oluşturmuştur. Gözlemlerini genellikle dış yapı üzerinde tutmuş, bu yönüyle “Ressam Yazar” olarak adlandırılır.
 • Mizahi yönü güçlüdür. Birçok eserinde insanların dürüst olmayan taraflarını şiddetle eleştirmiştir.
 • “Kirpi” takma adıyla siyasi mizah yazıları yayımlamış, bunları “Kirpinin Dedikleri” adlı eserinde toplamıştır. Bu yazılarından dolayı sürgüne gönderilmiştir.
 • Millî Mücadele’ye dair olumsuz yazılarından dolayı Halep ve Beyrut’a sürgün edilmiştir.

ESERLERİ:

Roman: Yezit’in Kızı, Sürgün, Nilgün, Çete, Anahtar, Bugünün Saraylısı, İstanbul’un İç Yüzü( I. Dünya Savaşı yıllarında, çıkarları doğrultusunda siyasetle bağlantı kurarak zengin olanları eleştirdi.), Sonuncu Kadeh, Yer Altında Dünya Var, Deli, Dişi Örümcek, İki Bin Yılının Sevgilisi, İki Cisimli Kadın, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Ayın On Dördü, Yüzen Bahçe, Bu Bizim Hayatımız.

Hikâye: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri

Hiciv: Sakın Aldanma-İnanma-Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa’nın Hatıraları, Guguklu Saat, Ay Peşinde, Tanıdıklarım

Günlük: Bir İçim Su, Tanrı’ya Şikâyet  

Anı: Minelhab İlelmihrab, Bir Ömür Boyunca

MUSAHİPZADE CELAL (1870 – 1959)

Millî edebiyat dönemi oyun yazarıdır.

Şinasi’nin tiyatroda tutturduğu yolu devam ettirmiştir.

İlk eseri “Türk Kızı”dır.

Daha çok töre komedisi özelliği taşıyan müzikli eserler yazar.

Oyunlarının konularını genellikle tarihten alır.

“İstanbul Efendisi”nde toplum eleştirisi yapmıştır.

Teknik bakımından zayıf ama gözlem, tarihi ayrıntı ve yergi bakımlarından başarılı komediler yazmıştır.

Konularını Osmanlı İmparatorluğu’ndan, kendi deyişiyle “tarihin gölgesi altında hayal meyal seçilen halk hayatından” almıştır.

Eserleri:

Tiyatro: Köprülüler, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, Macun Hokkası, Yedekçi, Kaşıkçılar, Lale Devri, Türk Kızı, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Mum ve Gönül, Balaban Ağa, Selma…

 

İBNÜRREFİK AHMET NURİ SEKİZİNCİ (1874 – 1935)

Dönemin tanınmış güldürü yazarlarındandır.

Fransızcadan yaptığı uyarlamalarla da tiyatromuza birçok oyun kazandırmıştır.

O yılların Fransız güldürülerinin etkisi sezilen oyunlarında dili iyi kullandığı gibi, oyun tekniği yönünden de oldukça başarılı sayılır.

 Eserleri:

Tiyatro: Türk Kızı, Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, Yedekçi Kaşıkçılar, Atlı Ases, Demirbaş Şarl, Moda Çılgınları, İtaat İlâmı, Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Kafes Arkasında, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Pazartesi-Perşembe, Gül ve Gönül, Balaban Ağa, Selma, Genç Osman, Gücü Gücü Yetene, Kadın Tertibi, Kısmet Değilmiş gibi kendi yazdığı; Hisse-i Şayia, Sekizinci, Ceza Kanunu gibi uyarlama oyunları vardır.

 

AKA GÜNDÜZ (1886 – 1958)

İlk ürünleri Selanik’te Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde yayımlandı.

Millî edebiyat akımına katıldıktan sonra tanınmaya başladı.

Şiir, tiyatro, hikâye, roman türlerinde eserler verdi; gazeteci olarak onlarca dergide yazılar yazmıştır.

Sade, sıcak bir dille yazdığı romantik-realist, popüler romanlarıyla geniş çevrelerce sevildi.

Eserleri:

Hikâye: Türk Kalbi, Kurbağalar, Bu Toprağın Kızları

Roman: Dikmen Yıldızı, Yayla Kızı, Bir Şoförün Gizli Defteri

 

YUSUF AKÇURA (1876 – 1935)

1904 yılında Mısır’da (Türk adlı bir gazetede) yayımladığı "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı makalesi onu Türk siyasal hayatında önemli bir isim haline getirdi.

Türkçülük akımının manifes­tosu kabul edilen bu makalede Akçura, Osmanlının topar­lanabilmesi için üç ana görüşün (Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık) bulunduğunu ve bunlar arasında en uygununun Türkçülük olduğunu savunmuştur.

Eseri:

Makale: Üç Tarz-ı Siyaset

 

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI (1869 – 1949)

Filozof Rıza” olarak anılmıştır.

Başlangıçta Abdülhak Hamit Tarhan ve Tevfik Fikret etkisinde aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

Zamanla asıl edebi kişiliğini oluşturan Âşık Tarzı ve Dini -Tasavvufi halk şiiri geleneğinden faydalanarak duygulu, içten koşma ve nefesler yazmıştır.

Felsefe, edebiyat tarihi alanlarında da eserleri vardır.

“Uçun Kuşlar” adlı şiiri geniş kesimlerce sevilmiştir.

Eseri:

Şiir: Serab-ı Ömrüm

Düzyazı: Felsefe Dersleri

Çeviri: Ömer Hayyam ve Rubaileri

 

MİTHAT CEMAL KUNTAY (1885 – 1956)

Vatan, millet konularında aruzla yazdığı epik ve lirik şiirleriyle tanınmıştır.

“Üç İstanbul” adlı önemli bir romanı vardır.

“Üç İstanbul” romanı Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütareke dönemleri İstanbul’unu konu edinir. Eser, çökmüş kurumları ve yozlaşmış insanların aşk, çıkar ilişkilerini ele alırken daha geniş boyutta Osmanlı Devleti’nin hangi şartlar ve kişilikler altında çöktüğünü de sergiler.

Eserleri:

Şiir: Türk’ün Şehnamesi

Monografi: Namık Kemal, Mehmet Akif

Roman: Üç İstanbul

 

EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN (1864 – 1947)

Nabizade Nazım’ın Karabibik’inden sonra köyü konu edinen ikinci eser olan “Küçük Paşa” romanıyla tanınmıştır. Bir köylü kadınla oğlunun hayat hikâyesini anlattığı bu romanda Anadolu köyü gerçek ve nesnel çizgilerle yansıtılmıştır.

 Eserleri:

Roman: Küçük Paşa

Hikâye: Eski Şeyler

Anı: Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, Zalimane Bir İdam Hükmü

Şiir: Kar Çiçekleri

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR İÇİN TIKLAYINIZ!!!


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ