TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

1980 SONRASI ŞİİR

1980 SONRASI ŞİİR

1980 İhtilali’nden sonra kendileriyle iç hesaplaşma yoluna giderek ve 80 öncesi şiir geleneklerinden yararlanarak ideolojik şiirden uzak, farklı şiir görüşlerine sahip şairlerin oluşturduğu çok sesli, bireysel şiir anlayışıdır.

1980 Sonrası Şiirinde Görülen Eğilimler

 • İmgeci Şiir: Ahmet Haşim ve İkinci Yeni şairlerini örnek alan şiirdir.
 • Anlatımcı Şiir: Olay örgüsü olan, kahraman ve mekânın tasvir edildiği şiiridir.
 • Folklorik-Mitolojik Şiir: Halk şiiri geleneğinden, folklor ögelerinden, mitolojiden ve destanlardan beslenen şiirdir.
 • Mistik-Metafizik Şiir: Şeyh Galip, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Sezai Karakoç gibi şairleri örnek alan şiiridir.
 • Geleneksel şiir: Türk şiirinin 80 öncesindeki tüm geleneklerinden, birikiminden yararlanan şiirdir.
 • Yenibütüncü Şiir: 1980 öncesi toplumcu gerçekçilerin izinden giden şiiridir.
 • Beatnik-Marjinal Şiir: 1960’ların başında Amerika’da ortaya çıkan “Beat Generation” hareketinin uçlarda yaşayan, kuralsızlığı, isyankarlığı, aykırılığı temel alan yaşama biçimi ve edebiyat anlayışıdır. Bu anlayış 1980 öncesinde Ece Ayhan ve Can Yücel’in, 1980 sonrasında Küçük İskender’in şiirlerinde görülmüştür.
 • Yeni Garipçi: Garip Hareketi’nin ironi, espri ve günlük konuşma diline dayalı söyleyişini örnek alan şiiridir.

1980 Sonrası Şiirinin Özellikleri

 • Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkararak genellikle dergi yoluyla okura ulaşmaya çalışmıştır.
 • Yazılı, görsel ve işitsel medyanın olanaklarından yararlanılarak şiir klipleri, şiir kasetleri, CD/DVD’leri yapma ve tanıtma modası doğmuştur.
 • Ortak bir şiir hareketi oluşmamış, şairler bireysel anlayış sergilemiştir.
 • Farklı şiir görüşlerine sahip sanatçılar, Türk şiir birikimini reddetmeden, yeniden ve bir bütün olarak değerlendirme çabasına girmiştir.
 • Halk ve divan şiiri başta olmak üzere, 1980öncesi bütün şiir geleneklerinden ve şiirimizin büyük ustalarından yararlanma yoluna gidilmiştir.
 • Geleneksel ve modern şiirin tüm anlatım olanaklarından yararlanılmıştır.
 • Şekil ve söyleyişe içerikten daha fazla önem verilmiştir.
 • Anlatmaya uygun temalar işlenerek şiir, düzyazıya yaklaştırılmıştır.
 • İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlara, imgeye ve kapalı anlatıma yeniden değer verilmiştir.
 • “Şiir, her şeyden önce şiir olmalıdır.” Görüşüyle estetik amaç önemsenmiştir.
 • Önemli olanın “şiir” olduğu düşüncesiyle şiir ön plana çıkarılmıştır.
 • Şiirin bir araç değil, amaç olduğu savunulmuştur.
 • İdeolojik, politik şiir yazma anlayışından uzaklaşılmıştır.
 • Şiirin asıl konusunun birey olduğu görüşü savunulmuştur.
 • Bireysel sorunlardan ve toplumsal hareketlerden yola çıkılarak gerçekliği irdeleyen, imgeye, mecaza dayalı bir şiir geliştirilmiştir.
 • Görünür gerçekliğin yanı sıra gizli olanı yakalamayı esas alan hem açık hem kapalı bir şiir ortaya konmuştur.
 • Mistisizm, gerçeklik ve toplumsal sorunlar gerçekliğin ötesine geçilerek anlatılmaya çalışılmıştır.
 • Şehir kimliği, kentleşmenin getirdiği gelenek- modern yaşam çatışması, çocukluk izlenimleri gibi temalar işlenmiştir.

1980 SONRASI ŞAİRLER

 • HAYDAR ERGÜLEN
 • HÜSEYİN ATLANSOY
 • MURATHAN MUNGAN
 • SEDAT UMRAN
 • ENİS BATUR
 • AHMET ERHAN
 • TURGAY FİŞEKÇİ
 • HASAN HÜSREV HATEMİ
 • GÜVEN TURAN
 • ARİF AY
 • NURULLAH GENÇ
 • EBUBEKİR EROĞLU
 • A. VAHAP AKBAŞ
 • SEFA KAPLAN
 • KÜÇÜK İSKENDER
 • NEVZAT ÇELİK
 • METİN CENGİZ
 • ALİ AKBAŞ
 • DİLAVER CEBECİ
 • BAHATTİN KARAKOÇ
 • SUNAY AKIN
 • TUĞRUL TANYOL
 • NECAT ÇAVUŞ
 • ENVER ERCAN
 • İHSAN DENİZ
 • YAŞAR MİRAÇ
 • ADNAN ÖZER
 • HÜSEYİN FERHAD

HAYDAR ERGÜLEN (1956-…)

 • 1980 SONRASI Türk şiirinin kendine özgü sesi olan önemli isimlerdendir.
 • Gelenekle çağdaş şiiri ustaca kaynaştıran şair, popülist ve ideolojik söylemlerden uzak bir şiir dünyası kurmuştur.
 • Divan şiiri geleneğinden yararlanarak gerçeklikle ironi arasında gidip gelen duygu yoğunluğu yüksek şiirler yazmıştır.
 • Sade, lirik ve ince bir üslupla insan-dünya ilişkisini, ölüm-yaşam çatışmasını sorgulamıştır.
 • Aylar, mevsimler ve uzak kentler üzerine şiirler yazmış; ölüm, yalnızlık, yabancılaşma gibi temaları işlemiştir.
 • Hayatın ince, zarif ama unutulmuş güzelliklerini derin bir anlatımla şiire yansıtmıştır.
 • “Mavi” ve “Nar” sözcüklerini birçok şiirinde imge olarak kullanmıştır.
 • Şiirinin en önemli özelliği, her şiirinin bütüncül bir imge etrafında kurgulanmış olmasıdır.
 • “Kırk Şiir ve Bir” kitabında bütün şiirleri tek bir dizeyle bitirmek için özgün buluşlara imza atmıştır. Bu kitabıyla 1997 Necatigil Şiir Ödülü’nü, Cahit Külebi Özel Ödülü’nü, Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • “Keder Gibi Ödünç” kitabıyla Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü, “Eskiden Terzi” kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü akmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskisen Terzi, Karton Valiz, Keder Gibi Ödünç, Kırk Şiir ve Bir, Üzgün Kediler Gazeli, İçli Zarf, Ölüm Bir Skandal(toplu Şiirleri), Nar(toplu şiirleri), Hafız ve Semender(toplu şiirleri)

DENEME: Haziran, Tekrar, Üvey Sokak

HÜSEYİN ATLANSOY(1962-…)

 • 1980 kuşağının en önemli şairlerinden olup kendine has, naif ve ironik şiir diliyle tanınmıştır.
 • Şiirlerinde aşk, ölüm, medeniyet ve şehir temalarını ele almıştır.
 • Modern bir hayat karşısında doyumsuz bir topluma doğru yol insanımızın durumunu mizahi bir üslupla seslendirmiştir.
 • Coğrafyaları, şehirleri, geçip giden medeniyetleri zamanın ruhunu anlatan şiirler yazmıştır.
 • Şehirleşme, modernleşme ve küreselleşmenin yok ettiği değerleri savunmuş, bunların insan yaşamına olumsuz etkilerini dile getirmiştir.
 • Mistik ve metafizik şiir geleneğine uygun şiirler yazmıştır.
 • “Şiir yazmasaydım bir hayatım olmazdı sanıyorum.” diyecek kadar şiiri önemsemiştir.
 • “Karşılama Töreni” kitabıyla 1990 Yazarlar Birliği Şiir Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Karşılama Töreni, Su Burcu, İntihar İlacı, Balkon Çıkmazından Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, İlk Sözler, Kaçak Yolcu

MURATHAN MUNGAN(1955-…)

 • 1980 sonrasının önemli şairlerindendir.
 • Mardin ve çevresindeki farklı kültürleri, insan olgusunu eserlerinde başarıyla yansıtmıştır.
 • Folklorik ve mitolojik unsurları barındıran bir şiir anlayışı benimsemiştir.
 • “Osmanlıya Dair Hikayat” adlı şiir kitabıyla 1980 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü’nü almış, “Sahtiyan” şiiriyle 1981 Gösteri Dergisi Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • “Mahmut ile Yezida” oyunuyla 1979’da Türkiye İş Bankasının düzenlediği yarışmada ikincilik ödülünü almış, “Taziye” oyunuyla Sanat Kurumu tarafından yılın en iyi tiyatro yazarı seçilmiştir.
 • “Hedda Gabler Adlı Bir Kadın” hikâye kitabıyla 1987 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne layık görülmüştür.

ESERLERİ

ŞİİR: Osmanlıya Dair Hikayat, Sahtiyan, Kum Saati, Yaz Sinemaları, Eski 45’likler, Mırıldandıklarım, Yaz Geçer, Oda, Poster ve Şeylerin Kaderi, Omayra, Metal, Oyunlar-İntiharlar-Şarkılar, Mürekkep Balığı, Başkalarının Gecesi, Erkekler İçin Divan, Murathan 95

TİYATRO: Mahmut ile Yezide, Yaziye, Geyikler, Lanetler, Bir Garip Orhan Veli

HİKÂYE: Son İstanbul, Cenk Hikâyeleri, Kırk Oda, Lal Masallar, Kaf Dağı’nın Önü, Üç Aynalı Kırk Oda, Yedi Kapılı Kırk Oda, Ressamın Sözleşmesi

ROMAN: Yüksek Topuklar

SEDAT UMRAN (1926-2013)

 • İlk şiir kitabı “Meşaleler” 1949’da yayımlanmıştır.
 • Trajik ben’in ızdırabını ve eşyanın iç dünyasını yansıtan “Leke” adlı şiir kitabı ile tanınmıştır.
 • Sevgi şiirlerini “Gittin Taş Atarak Denizlerime” isimli kitabında toplamıştır.
 • Nesnelere, objelere farklı açıdan bakan, onlara insan kimliği yükleyen adeta eşyanın dilini/şifresini çözen bir şiir geliştirmiştir.

ŞİİR: Meşaleler, Leke, Gittin Taş Atarak Denizlerime, Kara Işıldak, Parmak Uçlarımdaki Yangın

TURGAY FİŞEKÇİ (1956-…)

 • İlk şiiri 1977’de yayımlanan Fişekçi, çeşitli yayınevi ve gazetelerde çalışmıştır.
 • “Karda Işıltılar” kitabıyla 1981 Akademi Kitabevi şiir Ödülü’nü, “Sevgi Bağları”yla Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Birçok şiiri bestelenen şair, şarkı sözleri de yazmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Karda Işıltılar, Sevgi Bağları, Dip Sevgi, Güzelle Büyü

ANTOLOJİ: Türk Yazınından Seçilmiş Umut Şiirleri, Türk Yazınından Seçilmiş Doğa Şiirleri

ROMAN: Hep Yanımda Kal, Hep Seni Sevdim

ENİS BATUR (1952-…)

 • Klasik cümle yapısında oynamalar yaparak heceleri, sözcükleri olduğundan farklı kullanıp kendine özgü bir şiir dili oluşturmuştur.
 • Şiirlerinde Latince, Fransızca, İngilizce, Almanca sözcükler kullanmıştır.
 • Doğu ve Batı şiirini kaynaştıran bir şiir çizgisi oluşturmuştur.
 • Bazı şiirlerinde musikiye yer vermiş; somut, gerçek, dünyaya açık ideolojiden uzak bir şiir dünyası kurmuştur.
 • Kendini kolay ele vermeyen, kapalı şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinin dışında, şiir üzerine yazdığı yazıları bulunan, zengin bir şiir kültürüne sahip entelektüel bir şairdir.

ESERLERİ

ŞİİR: Eros ve Hgades, Bir Ortaçağ Yalnızlığı, Nil, Ara-Kitap, İblis’e Göre İncil, Kandil, Meseller Kitabı, Sarnıç, Tuğralar, Yazılar ve Tuğralar, Koma Provaları, Gri Divan, Perişey, Darb ve Mesel, Opera, Doğu-Batı Divanı, Sütte Ne Çok Kan, Kanat Hareketleri, Papirüs, Mürekkep

AHMET ERHAN (1958-2013)

 • İlk kitabı “Alacakaranlıktaki Ülke” ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü, “Sahibinden Satılık” kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimsemiştir.
 • Söylem, imge ve tema yönüyle sürekli değişen, çeşitlilik gösteren bir şiir geliştirmiştir.
 • Sevgi, acıma, doğa gibi temaları zengin kelime dağarcığıyla dile getirmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Akdeniz Lirikleri, Alacakaranlıktaki Ülke, Yaşamın Ufuk Çizgisi, Ateşi Çalmayı Deneyenler İçin, Sevda Şiirleri, Zeytin Ağacı, Kuş Kanadı Kalem Olsa, Ölüm Nedeni: Bilinmiyor, Deniz, Unutma Adını, Öteki Şiirler, Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi, Sahibinden Satılık, Şehirde Bir Yılkı Atı

HASAN HÜSREV HATEMİ (1938-…)

 • Yazar, şair ve tıp profesörüdür.
 • Ailesi Güney Azerbaycan kökenli olduğundan hem saz şiiri hem divan şiiri geleneğini iyi bilmektedir.
 • 1994’te “Gün Akşamlar” adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Yozlaşma ve yabancılaşma en çok işlediği temalardır.
 • Serbest şiir tarzını benimseyen şairin kapalı bir anlatımı vardır.

ESERLERİ

ŞİİR: Eski Bir Kentte, Akşam Gümrükçüleri, Şiirler, Lodosçu, Grili Çocuk, Gün Akşamlıdır.

GÜVEN TURAN (1943-…)

 • Bireysel duyumlara önem veren; doğa ve insan birlikteliğini sınır ötesi bir duyuşla kavrayan şiirler yazmıştır.
 • Dilin bütün olanaklarından yararlanarak özel çağrışımlara, yeni bileşimlere yer vermiştir.
 • “Bir Albümde Dört Mevsim” kitabı ile 1991 Yunus Nadi Yayımlanmamış Şiir Kitabı Ödülü’nü; “Cendere” kitabı ile 2004 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü; “Dalyan” romanı ile 1979 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Bir Albümde Dört Mevsim, Cendere, Güneşler-Gölgeler, Peş, Sevda Yorumları, Toplu Şiirler, Gizli Alanlar, İkaros’un Uçuşu, 101 Bir Dize, Görünen Kentler, İz Sürmek, Çıkış

ROMAN: Dalyan, Yalnız mısın, Soğuk Tüylü Martı, Bakır Çalığı, Yazıyla Yaşamak

HİKAYE: Düş Günler, Zemberek

ARİF AY (1953-…)

 • Şiirlerinde Eyüp Önder, Musa Deniz Halis Emre imzalarını da kullanmıştır.
 • Geleneksel şiir kültüründen, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi şairlerden beslenmiştir.
 • Halk ve divan şiirinden de esinlenerek zengin bir imaj dünyası kurmuştur.
 • Bazı şiirlerinde kent yaşamının insan ruhunda meydana getirdiği bunalım, yozlaşma ve kirlenmeyi ele almıştır.
 • İslami içerik ekseninde, soyutlamaya dayalı bir şiir anlayışı oluşturmuştur.
 • Tüm şiirlerini “Güne Doğan Koşu” adlı kitabında toplamıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Hıra, Dosyalar, Şiirin Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, İma Kitabı, Bin Yılın Destanı, Yirmi Yaş Şiirleri, Dokuz Kandil, Ateş ve Caz, Güne Doğan Koşu

DENEME: Gece Yazıları

ANTOLOJİ: Anne Hikâyeleri, Türk Edebiyatında Anne Şiirleri, Türk Edebiyatında Çocuklara Şiirler

NURULLAH GENÇ (1960-…)

 • Şiirde İslami söylemin önemli temsilcilerindendir.
 • Divan ve halk şiiri estetiğiyle ördüğü imge dünyası oldukça renkli ve özgündür.
 • İslami şiirin iki önemli temsilcisi Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un şiirinden etkilenmiştir.
 • Şiirlerinde aşk, özlem, yalnızlık, ölüm, sonsuzluk gibi temaları işlemiştir.
 • “Yağmur” şiiriyle Türkiye Diyanet Vakfı Na’t-ı Şerif Büyük Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Yağmur, Çiçekler Üşümesin, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyanımdır Benim, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Yanılgı Saatleri, Rüveyda, Nuyageva

EBUBEKİR EROĞLU (1950-…)

 • İslamcı şiirin içeriğini metafizik sorgulamalarla zenginleştiren şairlerdendir.
 • “Modern Türk Şiirinin Doğası” adlı kitabında, Türk şiirinin modernleşme serüvenini anlatmıştır.
 • “Sevap Defteri” adlı inceleme kitabında divan ve halk şiirinin bazı önemli ustalarını ele almıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmi Dört Şiir

İNCELEME: Sevap Defteri, Modern Türk Şiirinin Doğası

 

A.VAHAP AKBAŞ (1954-2014)

 • Üslubunda Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi’nin izleri görülür.
 • Şiirlerinde İslami bir içerik vardır.
 • Mısra, nazım şekli ve kafiye gibi yapısal özelliklere önem vermiştir.
 • Şiirleri “Efgan”, “Gül Kıyamı” ve “Mavi Sesli Şiirler” adlı şiirlerde toplamıştır.

SEFA KAPLAN (1956-…)

 • Başlangıç şiirlerindeki ulusal, memleketçi söylem ve dil-tarih bilinci 1990’lardan sonra yerini iç hesaplaşmanın ağır bastığı yalnızlık, sorgulama, tedirginlik ve bunalıma bırakmıştır.
 • Şiirlerinde dizenin tam ve mükemmel olmasına özen göstermiştir.
 • 1990’da “İnsan Bir Yalnızlıktır” kitabıyla Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Şiirlerini “Sürgün Sevdalar”, İnsan Bir Yalnızlıktır”, “Seferberlik Şiirleri”, “Londra Şiirleri” adlı kitaplarda toplamıştır.

KÜÇÜK İSKENDER (1964-2019)

 • Asıl adı Derman İskender’dir.
 • 1980 sonrası çok yönlü şiir anlayışını benimsemiştir, aykırılığı ve isyankârlığı temel alan “Beatnik” şiir anlayışının öncülerinden olmuştur.
 • Şiirdeki her türlü kurulu düzene karşı çıkmış, başkaldırının şiirini yazmıştır.
 • 2006’da “Ben Öldürmedim” şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü almıştır.
 • Mustafa Altıoklar’ın yönettiği “Ağır Roman” ve “O Şimdi Asker” filmlerinde oynamıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Ben Öldürmedim, Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Periler Ölürken Özür Diler, Suzidilara, Güzel Annemin Hayal Gücü, Ciddiye Alındığım Kara Parçaları, Papağana Silah Çekme, Alp Krizi

NEVZAT ÇELİK (1960-…)

 • 1980 sonrasında toplumcu gerçekçi bir çizgide eser vermiştir.
 • İlk şiirlerinde Ahmet Arif ve Nazım Hikmet’in etkileri görülmektedir.
 • “Saçlarına yıldız düşmüş/Koparma anne ağlama” dizesiyle meşhur olan “Şafak Türküsü” adlı şiiri yazmıştır.
 • 1987’de “Müebbet Türküsü” şiir kitabıyla Poetry İnternational ve Hasan Hüseyin şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Şiir diline ait özgün buluşları ve kafiye bulmadaki başarısıyla dikkat çekmiştir.
 • 1980’den sonra çıkardığı “Sevgili Yoldaş Kurbağalar” adlı şiir kitabında İkinci Yeni’nin etkisi sezilmektedir.

ESERLERİ

ŞİİR: Şafak Türküsü, Müebbet Türküsü, Suda Seken Hayat, Yağmur Yağmasaydı, Sevgili Yoldaş Kurbağalar

ROMAN: Bağışlanmış Hüzün

 

METİN CENGİZ (1953-…)

 • 1980 sonrasında şiir üzerine yazdığı kuramsal yazılarla dikkat çekmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi yönü ağır basan şiirler yazmıştır.
 • “Bir dilin kendini en güzel gösterdiği, çiçek gibi açtığı yazın türü şiirdir.” diyerek dile ve şiire verdiği önemi belirtmiştir.
 • Şiirle ilgili yazılarını “Şiirin Gücü” adlı kitapta bir araya getirmiştir.
 • “Şarkılar Kitabı”yla 1996 Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Bir Tufan Sonrası, Zehirinde Açan Zambak, İpek A, Şarkılar Kitabı, Gençlik Çağı, Aşk İlahileri-Günümüze Hüzzamlar

ALİ AKBAŞ (1941-…)

 • Memleketçi edebiyatın, ulusalcı söylemin 20.yy.daki önemli temsilcilerindendir.
 • Cahit Sıtkı Tarancı, Cahit Külebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimlerden etkilenmiş, milli romantik bir şairdir.
 • Halk edebiyatından, folklordan yararlanarak sade ve akıcı bir dille yazmıştır.
 • Çocuk şiirlerinde daha başarılı olmuştur.
 • “Kuş Sofrası” adlı kitabıyla 1991’de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı dalında yılın şairi seçilmiştir.
 • Kazakistan’da düzenlenen II. Türk Dünyası Şiir Şöleni’nde Mağcan Cumabayuli Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Şiirlerini “Kuş Sofrası” ve Masal Çağı” adlı kitaplarda toplamıştır.

DİLAVER CEBECİ (1943-2008)

 • Milli romantik kaynakları yeniden yorumlayan, memleketçi, ulusalcı söylemi şiirlerinde başarıyla uygulayan şairdir.
 • Türk tarihinden seçtiği konuları epik bir anlatımla şiire yansıtmıştır.
 • Aşk, kahramanlık, vatan ve millet sevgisini işlemiştir.
 • Şiirlerini “Hun Aşkı”, “Şafağa Çekilenler”; mensur şiirlerini “Mavi Türkü” adlı kitpta toplamıştır.

BAHAETTİN KARAKOÇ (1930-2018)

 • Geleneksel şiir kültürünün temel söylemlerini yeniden yorumlayarak memleketçi-ulusalcı bir şiir geliştirmiştir.
 • İnsan-Allah, insan-doğa, insan-toplum ilişkilerini örtük imgelerle dile getirmiştir.
 • Türk kültürünün kaynaklarına yönelerek Türk insanının ruh iklimini zenginleştirmeye çalışmıştır.
 • 1986’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilmiştir.
 • Şiir dalında birçok ödüle layık görülmüş, bazı şiirleri farklı formlarda bestelenmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Mevsimler ve Ötesi, Seyran, Bir Çift Beyaz Kartal, Zaman Bir Beyaz Türküdür, Menzil, Uzaklara Türkü, Güneşe Uçmak İstiyorum, Beyaz Dilekçe, Güneşten Öte, Leyl ü Nehar Aşk, Aşk Mektupları, Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman Ay Işığında Serenatlar, Ben Senin Yusuf’un Olmuşum

SUNAY AKIN (1962-…)

 • Çeşitli televizyonlarda kültür programı, tek başına sahne gösterileri, yurt içi ve yurt dışında söyleşiler yapmıştır.
 • Adını Cemal Süreya’nın koyduğu “Makiler” adlı ilk şiir kitabıyla 1990 Orhan Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
 • Garipçilerin/Orhan Veli’nin şiirlerine benzer anlık ilhamlara dayanan kısa şiirler yazmıştır.
 • Şiirleri zaman zaman fıkra-şiir kimliğine bürünmüştür.
 • Lirik, yumuşak bir tonda şiirlerinde ince bir yergi vardır.
 • Cemal Süreya’nın etkisinin hissedildiği şiirlerinde kelime oyunları, alay ve şaşırtmalara yer vermiştir.
 • “İstanbul, çocuklar, hüzün” şairin duyarlı olduğu konulardandır.

ESERLERİ

ŞİİR: Makiler, 62 Tavşanı, Antik Acılar, Kaza Süsü Ayçöreği ve Denizyıldızı

 

TUĞRUL TANYOL(1953-…)

 • Geçmişin şiir birikiminden müzikte, doğadan yararlanarak imgeci, lirik ve bireyci bir şiir geliştirmiştir.
 • Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas gibi saf şiircilerin imge dünyasından etkilenmiştir.
 • Şiirlerinin yanı sıra şiir üzerine yazılarıyla da dikkat çekmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Elinden Tutan Günü, Ağustos Dehlizleri, Sudaki Anka, Oda Müziği, İhanet Perisinin Soğuk Sarayı, Büyü Bitti, Her şey Bir Mevsim

NECAT ÇAVUŞ(1957-…)

 • Mardin doğumlu olan şair, Arapçadan yaptığı şiir çevirileri ve kendi şiirleriyle tanınmıştır.
 • Saf şiire yönelmiş, emperyalizme ve işgallere karşı tutumunu şiirleriyle dile getirmiştir.
 • “Yolcunu Gözleri Parlıyor” şiir kitabıyla 1989’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçilmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Keşifler, Ölümden Önceki Sözler, Yolcunu Gözleri Parlıyor, Deniz Düşünceleri

ENVER ERCAN(1958-…)

 • 1980 sonrası şiirimizin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Yeni ve şaşırtıcı imgelerle özgün bir şiir oluşturmuştur.
 • Rahat, akıcı bir dille hüzünlü ve ironik şiirler yazmıştır.
 • “Türkçenin Dudaklarısın Sen” kitabıyla 2014’te Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştır. Çağdaş şiirimizin ustalarını konu edindiği bu şiir kitabındaki anı-düş şiirleriyle geçmiş şiirlerimize lirik bir pencere açmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Türkçenin Dudakları Sen, Sürçüyor Zaman, Eksik Yaşam, Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman

İHSAN DENİZ(1960-…)

 • İlk şiirlerinde İkinci Yeni ekseninde konuşma dilinin rahatlığıyla “şiddet” ögesi üzerinde durmuştur. Bu tarz şiirlerini “Adımlarımın Gizli Sokağı” adlı kitabında bir araya getirmiştir.
 • İkinci dönem şiirlerinde “ben” söyleminden uzak “metafizik” anlayışa yönelmiştir. Bu tarzdaki şiirlerini “Perdeler” ve “Gecedioldu” adlı kitaplarında toplamıştır.
 • Sürekli değişen, gelişen, araştıran bir şiir anlayışı geliştirmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Buz ve Fire, Daima Unutma, Mağara Külleri, Yalnız Sana Söylenen, Adımlarımın Gizli Sokağı, Şiirler, Perdeler, Gecediloldu, Hurufi Melal, Bozgun Siperi, Baht-ı Siyah, Sırtlan Kayboldu

YAŞAR MİRAÇ(1953-…)

 • “Yeni Türkü Yayınevi”ni kurmuş, bu ismi şiirlerini besteleyen müzik topluluğuna ad olarak vermiştir.
 • Karadeniz kültürüyle beslediği şiirlerinde özgün bir dil kullanmıştır.
 • Barış, demokrasi, sıla konulu türkü tadında lirik şiirler yazmıştır.
 • Eserlerinde folklor ve mitolojiden yararlanmıştır.
 • “Trabzonlu Delikanlı” ile 1980 TDK Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.
 • Şiirlerinin dışında çocuk oyunları, masalları ve senaryoları bulunmaktadır.

ESERLERİ

ŞİİR: Trabzonlu Delikanlı, Çan Deresi Türküleri, İçli Şarkılar, Gül Ekmek, Taliplerin Ağacı, İstanbul Bir Kırmızı Gül

MASAL: Bir Varmış Bir Yokmuş(Bir Anadolu Masalı)

ADNAN ÖZER(1957-…)

 • Şiirlerinde özellikle Tekirdağ yöresinin halk söylenceleri, masal, türkü ve tekerlemelerinden yararlanmıştır.
 • Folklorik ve mitolojik unsurların hâkim olduğu anlatı niteliğinde şiirler yazmıştır.
 • Son dönem şiirlerinde Doğu kültürüne, metafiziğe, İsmet Özel’i hatırlatan başkaldırı şiirine yönelmiştir.
 • Neruda, Paz ve Pesao gibi şairlerin şiirlerini Türkçeye çevirmiştir.
 • 1992’de Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Şiir Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Ateşli Kaval, Çıngırağın Ölümü, Rüzgâr Durdurma Takvimi, Zaman Haritası

HÜSEYİN FERHAD(1954-…)

 • Folklorik ve mitolojik unsurların hâkim olduğu şiirler yazmıştır.
 • “Ve Yürüdük Gecenin Ateşleri İçinden” kitabıyla 1984 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü, “Söyle Gölgen de Gitsin” ile 1994 Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü, “Hazer İçin Birkaç Gül” ile 2001 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Deniz Çobanları, Ve Yürüdük Gecenin Ateşleri İçinden, Söyle Gölgen de Gitsin, Hayal Ülkesinin Keşfi Hazer İçinde Birkaç Sarı Gül, Kılıç İpekte Sınanır, Simurg

DENEME: Aşka ve Barbarlara Dair

 

 

 

 

 

 

 


 


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ