TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

15.YÜZYILDAN 19.YÜZYIL ORTALARINA KADAR OSMANLI EDEBİYATI


15.YÜZYILDAN 19.YÜZYIL ORTALARINA KADAR
OSMANLI EDEBİYATI

15.yüzyılda Osmanlı Devleti kuruluşunu tamamlayıp yükselme devrine girmiş, Balkanlarda egemenlik alanlarını genişleterek imparatorluk halini almıştır. Anadolu’da birlik sağlanmış, siyasi kargaşalıkların büyük ölçüde önü alınmıştır. Bursa ve Edirne’den sonra İstanbul başkent olmuştur.


DİVAN EDEBİYATI

 • Temelleri Anadolu’da 13. ve 15.yüzyıllarda Hoca Dehhani ve Ahmedi gibi şairlerce atılan Divan edebiyatı 15.yüzyıldan itibaren olgun eserler vermeye başlar.
 • Divan edebiyatına “Yüksek Zümre edebiyatı”, “Havas edebiyatı”, “Klasik Türk edebiyatı” gibi isimler verilir.
 • Divan şairleri şiirlerini, İran ve Arap edebiyatlarındaki gibi “Divan” adını verdikleri kitaplarda topladıklarından “Divan edebiyatı” denmiştir.
 • Divan edebiyatının kaynakları: Kur’an, hadisler, kelam, fıkıh, peygamber hikâyeleri, menkıbeler, tasavvuf, mitoloji, astronomi, musiki, tıp…
 • Din dışı ve bireysel konular ön plandadır. Dini ve toplumsal konulara daha az yer verilmiştir.
 • Arapça-Farsça kelime ve tamlamalara sıkça yer verildiği için dili ağır ve süslüdür. “Mazmun” denilen kalıplaşmış, şairlerin ortak kullandıkları  imgeler vardır. (Selvi-boy, ok-kirpik, yay-kaş, inci-diş, mah-yüz…)
 • Ölçü “aruz” ölçüsüdür.
 • Genellikle zengin ve tam kafiye kullanılmıştır.
 • “Kafiye göz içindir.” anlayışı hâkimdir.
 • Sanatçılar ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerine önem vermişlerdir.
 • Estetik güzellik ön plandadır.
 • Biçimci bir edebiyattır.
 • Düzyazı da kullanılmakla birlikte şiir daha yaygındır.
 • Şairler saray ve çevresinde yetişen, medrese eğitimi almış kişilerdir.
 • Şiirlerin özgün bir başlığı bulunmaz.
 • Şiirlerde beyit-parça güzelliği önemlidir.
 • Nazım birim beyittir.
 • Soyut bir edebiyat geleneğidir.
 • Şiirlerin son biriminde mahlas adı verilen şairlerin takma ismi kullanılmıştır. 
 • Arap ve İran edebiyatlarından aynen alınmış nazım şekilleri kullanılmıştır. Sadece ŞARKI ve TUYUĞ Türkler tarafından edebiyata kazandırılmıştır.

 DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!!!


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ