TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I.DÖNEM II.YAZILI CEVAPLARI

… LİSESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 11.SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI CEVAP ANAHTARI           

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

A) Saatlerin ardında hep kendimi aradım.

B) Sensiz, ufuklarıma yalancı bir tan düştü.

C) İniltiler geliyor doğudan ve batıdan.

D) İçimde hicranınla tutuşuyor nağmeler.

E) Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük grubu, görevi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Eleştiri, bizde eleştiri yoktur ya, bir edebi ürününün gerçek değerini ortaya çıkarır.

B) Memleketime, siz de bilirsiniz, yıllar geçtikten sonra ilk defa bu yıl gittim.

C) Dünya yıkılsa, emin olun, o tembel adam yerinden kalkıp bir iş yapmaz.

D) Geçen haftaki olayların, size ayrıntısıyla anlattım, neden kaynaklandığını henüz anlayamadık.

E) Bu dalkavuk adam, artık gözden düştüğü için, oldukça keyifsiz görünüyordu. 

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümle, temel cümlenin farklı bir ögesidir?

A) Başımda yokluk denen rüzgâr uğuldamakta.

B) Yaslandığım göğüs, benim kalbimde atar.

C) Teselli denen deva, fâni kederlerindir.

D) Görmesinler sakın, belinin büküldüğünü.

E)  Seni bulur izinden ıslığını duyanlar.

 

I.   Gücünü halk şiirlerinden alan mısralarında insanı hemen sarıveren bir sıcaklık vardı, (içtenlik)

II.  Türkler, içinde yaşadıkları her medeniyet çağında dili bir halı gibi işlemişlerdir, (akılcılık)

III. Stendhal, romanı cadde üzerinde gezdirilen bir aynaya benzetmiştir, (gerçeklik

IV. Toplumun değerlerinden yararlanmayan sanatçı evrensel olamaz, (ulusalcılık)

V.   Eserlerinde çevre tasvirini süs olarak kullanmıyor, gereksiz ayrıntılara girmiyor, (sadelik)

4. Yukarıdaki yargılardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?

A) I.           B) II.          C)III.         D) IV.        E) V.

 

5. Aşağıda numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Zafere ulaşmak için son bir gayrette daha bulunmamı istemişti.

B) Girişimimin başarısızlıkla sonuçlanması karşısında duyduğu üzüntüyü anımsıyorum.

C) O günden sonra benimle ne ara sıra ne de hiç görüşmedi.

D) Köyün, tepelerin arkasında olduğunu da söylemişti bize.

E) Geniş bir yolun başında durmuş ve bana ilerilerde bir yeri göstermişti.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde, yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Çıkarlarını korumak istiyorsan nabza göre şerbet vermeyi bilmen gerekir.

B) Adamın bam teline bastığında sana tabi ki kızacaktır.

C) Başarıya ulaşmak için abayı yakıp zorlukları tek tek aşmalısın.

D) Çıkar ağzındaki baklayı da gerçekleri biz de bilelim.

E) Elindeki sermayeyi kediye yükleyince so­nuçlarına katlandı. 

 

 “Avrupa Birliği macerasının sonunun hüsranla bitmesi hepimizi üzdü.”

7. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış yerde sözcük kullanımı                      

B) Gereksiz sözcük kullanımı

C) Çelişen sözlerin bir arada kullanımı              

D) Yanlış anlamda sözcük kullanımı

E)  Gereksiz ek kullanımı 

 

İnsanlar tartışırken iki yol kullanırlar ( ) Yumuşak ve sert davranmak ( ) Yumuşak davranan taraf ( ) kişisel zıtlaşmayı gidermek ister ve bu nedenle anlaşmaya varmak için hemen ödün verir () Dostça bir karar verilmesine çalışır ( ) ne var ki sonunda sömürülür () acı çeker.

8. Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;)(.)(.)(.) (.)(.)                   B) (:)(.)(;)(,) (;)(;)      

C) (,)(.)(,)(...) (,)(,)                 D) (:)(.)(,)(.) (;)(,)          

E) (,)(;)(;)(.) (,)(;)   

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Memur, yaşlı adama: "İstanbula 1975'te mi geldiniz." diye sordu.

B) Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'de mi geldiniz?" diye sordu.

C) Memur, yaşlı adama; İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

D) Memur, yaşlı adama: "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz?" diye sordu.

E)  Memur; yaşlı adama, "İstanbul'a 1975'te mi geldiniz." diye sordu. 

 

10. Aşağıdakilerin  hangisinde,  yazım yanlışı yoktur?

A) Başbakan, çocukların herbirine hediyeler dağıttı.

B) Bu büyük organizasyonda her hangi bir problem olmayacak.

C) Sınıfımızın en çalışkan öğrencisi Ahmet'dir.

D) Sen de mi bu işe karıştın, diyordu.

E)  Oniki yaşımdan beri kitap okuyorum. 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak / insan olmak için / yeterlidir.

B) Tatlı söz / şiddetli bir öfke için / etkili bir ilaçtır.                                               

C) Cesareti olmayan adam / keskin kenarı olmayan bıçağa / benzer.

D) Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar / özgürlüğe / layık değildir.

E)  Büyük iyilikleri / anlamamız için / küçük kötülükleri / tanımamız / gerekir. 

 

I.    İki saattir ne söylenip duruyorsun?

II.   Siz nerede oturuyorsunuz?

III.  Öğretmenin neyi kaybolmuş?

IV.  Buradan İstanbul'a nasıl gidilir?

V.   Bu kitabı kime vereceğim?

12. Yukarıdaki cümlelerde geçen soru sözcükleri karşıladıkları öğeler bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.        B) II.          C) III.          D) IV.       E)V. 

 

İş dünyasının, vizyon sahibi, olgun, kendisiyle barışık, insanlarla iyi iletişim kuran, öğrenen, meraklı, soru soran ve araştıran, bilgi beceri ve yeteneklerini sürekli geliştiren insan tipini aradığını söylemeliyim.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin sayısı bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Sonunda salonda bulunan herkes, bu garip filmi seyretmekten vazgeçmişti.

B) Her yeri kaplayan bembeyaz karların altında kalan zavallı kuşları kurtarma işini üstlenmiştik.

C) Evimizin bulunduğu sokağın başında küçük bir bakkal açılmıştı.

D) Son dönem şairleri arasında kendine sağlam bir yer edinen bu sanatçımızı dün andık.

E) Görenleri kendine hayran bırakan botanik bahçesi, daha uzun yıllar halka hizmet edecek. 

 

14. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır.

Altı çizili sözcüklerde, sırasıyla hangi ses değişiklikleri olmuştur?

A) Hece düşmesi – ünlü türemesi

B) Ünsüz türemesi – ünlü düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması

D) Ünsüz türemesi – ünlü daralması

E) Ünlü düşmesi – ünsüz düşmesi

 

Bir seher vakti geleceğim sana

Sıyrılıp donuk insan yığınlarının arasından

Tam da kaymak üzereyken ayaklarım

Sensizlik uçurumunun kıyısından

15. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi           B) Kökte ünlü değişimi

C) Ünsüz benzeşmesi   D) Kaynaştırma sesi

E) Ünsüz yumuşaması

 

16. …………………………….,Türk şiirinde Fransız sembolizminin sembolü olarak bilinir. Ancak şair kısmen Servet-i Fünun kısmen de Divan edebiyatı şiir anlayışını birleştirerek kendi şiirini yaratmıştır. Şiir hakkındaki düşüncelerini ise "Piyale" adlı eserinin önsözünde vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal            B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin      D) Ahmet Haşim

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

Bugün Fransa'ya doğru gidenlerin yaptıklarıyla eskiden İran'ı taklit edenlerin arasında fark kalmamıştır. Türk dili ve edebiyatında otuz beş yıl önce başlayan sadeliği öldürenler ………………sanatçılarıdır. ……………………… en önemli şiir kitabı Rübab-ı Şikeste'nin adını bile Emile Bergarat'ın Lyre Brisee'inden (Kırık Saz) almıştır.

17. Düşüncenin akışına göre, yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat, Abdülhak Hamit        

B) Fecr-i Âti, Ahmet Haşim

C) Servet-i Fünun, Tevfik Fikret  

D) Yedi Meşale, Ziya Osman Saba

E) I. Yeni, Oktay Rifat

 

18. “Bu vatan, toprağın kara bağrında

      Sıradağlar gibi duranlarındır;

      Bir tarih boyunca, onun uğrunda

      Kendini tarihe verenlerindir…”

Yukarıdaki manzume aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

A) Tanzimat Şiiri             B) Servet-i Fünûn Şiiri  

C) Fecr-i Âti Şiiri             D) I.Yeni (Garip Akımı) Şiiri

E) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

 

19. Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A) Şairler şiirlerde biçim endişesi duyduğundan dile ve dizeye önem verirler.

B) Ritim sanatı olduğu için şiirde sözden önce musiki gelir.

C) Şairler, anlaşılmak için değil duyulmak (his­sedilmek) için şiir yazarlar.

D) Şairlerde faydacı yön ağır basar.

E) Okuyucuda estetik haz uyandırmak amacıyla şiir yazılır.

 

20. Hecenin beş şairinden biri olan —-, şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında aruzla başladı. Ününü hece ölçüsüyle yazdığı, gözleme dayanan lirik şiirleriyle, özellikle de Han Duvarları adlı şiiriyle kazanan sanatçının çok sayıda şiir kitabı, tiyatro eseri ve bir de romanı vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel       B) Cahit Sıtkı Tarandı

C) Halit Fahri Ozansoy          D) Enis Behiç Koryürek

E) Yusuf Ziya Ortaç

 

21. Paris'te bulunduğu yıllarda, ünlü Fransız tarihçisi Albert Sorel'in derslerini izlemiştir. Onun etkisiyle yeni bir tarih anlayışına varan şair, Fransız şiirini de incelemiş ve sembolizm akımını benimsemiştir. "Ok" şiiri dışında, bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Osmanlı tarihine ve kültürüne büyük bir sevgi duymuştur. Şiirlerinde aşk, sonsuzluk, ölüm, kahramanlık, İstanbul sevgisi gibi temaları işlemiştir.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret                  B) Ahmet Haşim

C) Cenap Şahabettin        D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

22. Anadolu halkının acılarını, saldırgan düşman güçlerine karşı ulusumuzun başkaldırışını sade bir dille, hece ölçüsüyle coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum-nesir diyebileceğimiz, halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Uyarıcı, öğretici şiirlerini temiz bir dille yazmış; toplumun dertlerini konu almış, şiirimize halkçı, ulusçu bir nitelik katmıştır. Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Türk Sazı, Turan'a Doğru en önemli şiir kitaplarıdır.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp                    B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Mehmet Âkif Ersoy       D) Mehmet Kaplan

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

23. Türk edebiyatında "toplum için sanat" akımının temsilcilerinden —-, başlangıçta Tevfik Fikret'in "Balıkçılar", "Hasta Çocuk" gibi şiirleriyle en güzel örneklerini verdiği manzum hikâye tarzında yazdıklarıyla dikkat çekti. Genellikle konuşma havası içinde yazdığı bu şiirlerde, aruz ölçüsünü başarıyla kullandı. En tanınmış manzum öyküleri Meyhane, Küfe, İmam, Seyfi Baba'dır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif Ersoy           B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Yahya Kemal Beyatlı         D) Faruk Nafiz Çamlıbel

E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

24. Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal'in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?

A) Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip            

B) Roman: İntibah, Cezmi

C) Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal 

D) Öykü: Kara Belâ, Akif Bey

E) Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Kasidesi

 

25. Tanzimat şiiri, Divan şiirinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortadan kaldıramamıştır?

A) Biçimsel olgunluğun her şeyin üstünde tutulması

B) Gerçek yaşamdan kopuk olması

C) Doğu kültüründen gelen nazım biçimleriyle oluşturulması

D) Konunun, kalıplaşmış sözlerle anlatılması

E) Bütün güzelliği yerine parça güzelliğinin önemsenmesi 


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ