TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
TYT-AYT ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)

SİNAN PAŞA(15.yy)

Sinan Paşa kimdir, eserleri nelerdir?

Sinan Paşa 15. yüzyılda yaşamış önemli bir devlet adamı ve sanatçıdır. İstanbul’un fethinden sonra bu şehirde meydana gelen edebiyat ve sanat ortamının en fazla aranan kişilerinden biridir.

Sinan Paşa, Türk edebiyatında süslü nesir olarak adlandırılan edebi anlayışın ilk büyük temsilcisi kabul edilmektedir.

 

Sinan Paşa’nın İstanbul’a gelişi

Sinan Paşa, aslen Bursalıdır. İstanbul fethedildiğinde ilk gençlik dönemlerini yaşamaktadır. Babası İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’dir.

Babasının yanında ilim tahsil etmeye başlayan Sinan Paşa kısa sürede kendisini ispatlamış ve genç yaşta müderris olmuştur.

 

Sinan Paşa ile Fatih Sultan Mehmet’in diyalogu ve yazarın hapse atılışı

Kadılık yaparken Fatih ile tanışan Sinan Paşa derin bilgisi sayesinde Fatih’i etkilemiş ve vezirlik makamına getirilmiştir. Ancak saray içindeki kimi dini grupların çekişmesinde Fatih’e muhalif olan kanadı desteklediği için bir ara Fatih’in gazabına uğrayarak hapse atılmış, daha sonra da Sivrihisar’a kadı olarak gönderilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, öldükten sonra yerine geçen oğlu II. Beyazıt, Sinan Paşa’yı affederek İstanbul’a dönmesine izin vermiştir. Sinan Paşa en önemli eserlerini bu dönemde yazmıştır.

 

Sinan Paşa’nın sanat anlayışı

Divan edebiyatındaki süslü nesrin en önemli isimlerinden birisidir. Uzun ve süslü cümleleri normal halk tarafından anlaşılmayacak kadar ağır bir dille yazılmıştır. Uzun ve karmaşık bir cümle yapısı vardır.

Sanatçı, düz yazılarının yanı sıra şiir de yazmıştır. Ancak şiirde düz yazıdaki kadar başarılı olduğu söylenemez.

Sinan Paşa felsefe ve tasavvuf konularını işlediği ve süslü nesrin ilk ve en önemli temsilcisidir. Secili, sanatlı bir anlatımı vardır. Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullanmıştır.

 

Sinan Paşa’nın eserleri

“Tazarrunâme” adlı yapıtı süslü nesrin ilk örneğidir. Bu yapıt münacat türündedir.

Eserlerinde benzetmelere, söz oyunlarına, yabancı dil kurallarına, secilere çok düşkünlük göstermiştir.

Sinan Paşa’nın diğer eserleri ise “Tezkiretü’l Evliya” adlı eserinde ünlü tasavvufçuların hayat ve menkıbelerini anlatır.

“Maarifname” adlı eseri ise didaktik, ahlâki bir eserdir.


Yorumlar - Yorum Yaz
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ