TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Üyelik Girişi
KAHRAMAN KADINLARIMIZ
TÜRK BASINININ TARİHSEL GELİŞİMİ
EDEBİYAT KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM VİDEOLARI
SINIFLARA GÖRE DERS NOTLARI
TÜRKÇE (DİL VE ANLAM BİLGİSİ)
PARAGRAF TAKTİKLERİ

BEŞ HECECİLER

BEŞ HECECİLER

 • Şiire Milli Mücadele ve I. Dünya Savaşı yıllarında aruzla şiire başlamışlar. Özellikle Ziya Gökalp’in etkisiyle hece ölçüsüyle yazmaya başlayan şairlerden oluşur.
 • “Hecenin Beş Şairi”  olarak anılırlar. Daha çok 11 ve 14’lü kalıpları kullanmışlardır.
 • Anadolu’yu, Anadolu insanını ve yurt güzelliklerini işlerler.
 • Şiirin Anadolu’ya açılmasını sağladılar.
 • Şiirde sade olmayı tercih ettiler.
 • Halk dili ve mahalli söyleri kullandılar.
 • Şiirleri daha çok romantik özellik taşır.
 • Halk şiirinden etkilenmekle birlikte serbest müstezatı kullandılar, yeni biçim arayışları içinde oldular.
 • Gerçekçi olmak isterken savaşın da etkisiyle duyarlılık adına gerçekliği yitirdiler.
 • Şiirleri milli romantik özellikler taşır.
 • Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesini işlediler.

 

(HEYOF) H- Halit Fahri Ozansoy

               E-  Enis Behiç Koryürek

               Y-  Yusuf Ziya Ortaç

               O- Orhan Seyfi Orhon

               F- Faruk Nafiz Çamlıbel


FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

 • Beş hececilerin en önemli şairidir.
 • Şiire I. Dünya Savaşı yıllarında aruzla başlamıştır.
 • Akbaba dergisinde “ÇAMDEVİREN” ve “DELİ OZAN” takma adlarıyla mizahi şiirler de yazmıştır.
 • İlk şiirlerinde aşk temasını, daha sonra Anadolu, milli tarih, memleket sevgisi temalarını işlemiştir.
 • Halk edebiyatı geleneğinden yararlanır, folkloru da kullanır.
 • 1922’de Kayseri Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atanır. Kayseri yolculuğunu “HAN DUVARLARI” adlı şiirinde anlatır.
 • “SANAT” adlı şiirinde sanat görüşünü açıklar. Bu şiir, memleketçi edebiyatın ilk bildirisi sayılır. Yerli kaynakları görmezden gelenlere tepki gösterir.
 • 1933’te 10.YIL MARŞI’nı Kayseri Lisesinde öğrenci Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazar.
 • 1960 itilalinden sonra bir süre Yassıada’da, daha sonra Kayseri Cezaevinde tutuklu kalır. Yassıada’da yaşadığı baskıyı “ZİNDAN DUVARLARI” adlı kitabındaki şiirleriyle anlatır.
 • “Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, At, Kıskanç” önemli şiirlerindendir.
 • Şiirleri yanında tiyatroları özellikle manzum tiyatrolarıyla da adından söz ettirir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, AkaAkıncı Türküleri, Heyecan ve Sükun

TİYATROLARI: Yayla Kartalı, Canavar(manzum), Akın, Özyurt, Kahraman, İlk Göz Ağrısı

ROMAN: Yıldız Yağmuru


YUSUF ZİYA ORTAÇ

 • Ziya Gökalp’in etkisiyle heceyle yazmaya başlamıştır.
 • “Aşk, sevgi, deniz, mehtap” şiirlerindeki başlıca temalardır.
 • 1922’de AKBABA dergisini çıkarmıştır. Bu dergide akıcı ve yalın bir dille yazdığı fıkralarıyla siyasi mizahın örneklerini vermiştir.
 • Mizah konulu şiir ve yazılarını “ÇİMDİK” imzasıyla yazmıştır.
 • “BİNNAZ” adlı oyunu edebiyatımızda hece ölçüsüyle yazılmış ilk başarılı manzum piyestir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Akından Akına, Cenk Ufukları, Kuş Cıvıltıları, Âşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi, Bir Rüzgâr Esti

TİYATRO: Binnaz, Kördüğüm, Nikahta Keramet, Name

ANI: Portreler(edebiyat, basın-yayın anıları), Bizim Yokuş(gazetecilikle ilgili)

GEZİ: Göz Ucuyla Avrupa

FIKRA: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan

ROMAN: Üç Katlı Ev, Göç, Şeker Osman, Kürkçü Dükkânı


HALİT FAHRİ OZANSOY

 • “ARUZA VEDA” şiiriyle aruzu bırakıp heceye geçmiştir.
 • Şiirlerinde hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve kadın temalarına sıkça yer vermiştir. Sevgi, özlem, ölüm konularını da işlemiştir.
 • Tiyatro ve anı türündeki eserleri de önemlidir.

 ESERLERİ:

ŞİİR: Cenk Duyguları, Sonsuz Gecelerin Ötesinde, Paravan, Sulara Dalan Gözler, Gülistanlar-Harabeler, Bulutlara Yakın, Balkonda Saatler, Hep Onun İçin, Rüya, Zakkum, Efsaneler

ROMAN: Sulara Giden Köprü, Âşıklar Yolunun Yolcuları

TİYATRO: Baykuş(aruzla), İlk Şair(aruzla), Sönen Kandiller(heceyle), Nedim(heceyle), Bir Dolaptır Dönüyor, Hayalet, On Yılın Destanı

ANI: Edebiyatçılar Geçiyor, Eski İstanbul Ramazanları, Edebiyatçılar Çevremde


ENİS BEHİÇ KORYÜREK

 • Aynı şiirde çeşitli hece kalıpları kullanmıştır.
 • En ünlü şiirleri milli heyecanlarla yüklü epik şiirleridir.
 • Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak tanınır.
 • “GEMİCİLER” şiirinde Türk denizcilerini anlatır.
 • Konularını deniz savaşlarından alan “ESKİ KORSAN HİKÂYELERİ” genel başlığı altında topladığı manzum hikâyeleriyle tanınır.
 • 1946’dan sonra mistik şiire yönelir.(Varidatısüleyman)

ŞİİR: Miras, Varidatısüleyman, Güneşin Ölümü


ORHAN SEYFİ ORHAN

 • İlk şiirlerini birlikte çıkardıkları “Hıyaban” adlı dergide yayımlanmıştır.
 • Divan şiiri kalıplarını hece ölçüsüne uyarlayarak yazdığı gazel benzeri şiirleri vardır.
 • “Fırtına ve Kar” serbest müstezat biçimindeki uzun şiiriyle tanınır.
 • Milli duyguları da işlemekle birlikte daha çok bireysel duyguları işlemiştir.
 • Birçok şiiri bestelenmiştir. (Veda, Diyorlar)

ESERLERİ:

ŞİİR: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, O Beyaz Bir Kuştu, İşte Sevdiğim Dünya, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi,

ROMAN: Çocuk ADAM

MAKALE: Dün-Bugün-Yarın

FIKRA: Kulaktan Kulağa

MİZAH-HİCİV: Asri Kerem, Düğün GecesiAnket
Kitap okumak, paragraf çözümünde ne kadar yararlıdır?
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
ANLATICI BAKIŞ AÇISI
Özet Bilgiler