TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Özet Bilgiler

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

1. iSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI
 a) SÖZLÜ EDEBİYAT
 b) YAZILI EDEBİYAT

2. İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
  A) HALK EDEBİYATI
a)ANONİM HALK EDEBİYATI
b)AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI
c) DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI(TEKKE EDEBİYATI)
  B) DİVAN EDEBİYATI

3. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
  a) TANZİMAT EDEBİYATI
  b) SEVETİFÜNUN EDEBİYATI
  c) FECRİATİ EDEBİYATI
  d) MİLLİ EDEBİYAT
  e) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Kitap okumak, paragraf çözümünde ne kadar yararlıdır?
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
ANLATICI BAKIŞ AÇISI