TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Özet Bilgiler

HALK EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

 • Halk arasında ortaya çıkmış ve İslamiyet öncesi sözlü edebiyat geleneğinin devamı niteliğinde gelişmiş edebiyattır.
 • Anonim Halk edebiyatı, Aşık Tarzı Halk edebiyatı ve Tekke(Dini-Tasavvufi) Halk edebiyatı olmak üzere üç kolda gelişme göstermiştir.
 • Kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir.

Halk deyimlerine ve halk söyleyişlerine bolca yer verilmiştir.

 • Şairler şiirlerini saz eşliğinde ve belli bir ezgiyle söylemişlerdir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Ölçü, hece ölçüsüdür. Genellikle 7-8-11’li ölçü kullanılmıştır.

Sayısı fazla olmamakla birlikte aruz ölçüsünü kullananlar da vardır.

 • Divan edebiyatındaki mazmunlar kadar olmasa da benzetmelerden yararlanılmıştır.

(boy, serviye; yüz, aya; diş, inciye; yanak, güle benzetilmiştir.)

 • Genellikle yarım kafiye kullanılmış, rediften de çokça yararlanılmıştır.
 • Aşk, tabiat, hasret, ölüm, ayrılık, yiğitlik, din, ölüm, zamandan şikâyet, toplum en çok işlenen konulardır.
 • Şiirlerin özel başlığı yoktur.
 • Sanatçılar genellikle eğitim görmemiş, halk arasında yetişmiş kişilerdir.
 • Divan edebiyatının tersine somut bir edebiyattır. Anlatılan güzeller halkın arasında yaşar, ulaşılması da mümkündür.
 • Şairlerin şiirlerini topladıkları defterlere “cönk” denir.
 • En önde gelen tür, şiiridir.

 ANONİM HALK EDEBİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!!!

Anket
Kitap okumak, paragraf çözümünde ne kadar yararlıdır?
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
ANLATICI BAKIŞ AÇISI