TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAYNAK SİTESİ

Edebiyat'a dair her şey alikaramanhoca.com 'da

Özet Bilgiler

SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • “Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Halktan kopuk bir aydın edebiyatı oluşturmuşlardır.
 • Dil, ağır; üslup, sanatlı ve süslüdür. Hiç kullanılmayan Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaları sözlükten çıkarıp kullanmışlardır.
 • Fransızca söz dizimi esas alınmıştır.
 • Benzetmelerle yüklü bir dil kullanılmıştır.
 • Tiyatro gerilemiştir.
 • Gazetecilik yoktur. Gazetenin yerine edebiyat ve sanat dergileri vardır. (Servetifünun, Malumat, Mektep, Resimli Gazete)
 • Eserlerde toplumsal konulara yer vermemişlerdir.
 • Roman ve hikâyede realizm ve natüralizm, şiirde sembolizm ve parnasizm etkisinde kalınmıştır.
 • İki büyük şair(Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin) ve iki büyük yazar (Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf) yetişmiştir.
 • Makale, anı, mektup türlerinde önemli eserler verilmiştir. Eleştiri türü daha çok başkalarına cevap verme veya Servetifünun görüşlerini savunma biçiminde gelişmiştir.

SERVETİFÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR-MENSUR ŞİİR İÇİN TIKLAYINIZ!!!
Anket
Kitap okumak, paragraf çözümünde ne kadar yararlıdır?
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ
İSLAMİ DÖNEM İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ
ANLATICI BAKIŞ AÇISI